Thủ tục kê khai thuế nhà thầu19/08/2016

Tổ chức nước ngoài kinh doanh; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận,...

Xem thêm
Chat Zalo
Chat Facebook
0908 066 022