Quy định xử phạt về việc không thông báo phát hành hóa đơn

Theo điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính, kể từ ngày 02/03/2014 thì mức phạt không lập, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn [...]

Quy định xử phạt về việc không thông báo phát hành hóa đơn2017-08-25T17:29:09+07:00

Chi phí trước khi thành lập DN có được kê khai khấu trừ thuế GTGT không?

Chi phí trước khi thành lập DN được kê khai khấu trừ thuế GTGT khi có đầy đủ các chứng từ : - Giấy ủy quyền của Công ty cho [...]

Chi phí trước khi thành lập DN có được kê khai khấu trừ thuế GTGT không?2019-03-02T09:33:38+07:00

9 điều khiến sự nghiệp bán hàng của bạn tuột dốc không phanh

Bạn đã rất niềm nở nhưng khách hàng vẫn không không mua, bạn đã tư vấn rất nhiệt tình mà khách hàng vẫn lơ đi… Sau vài lần chốt hàng [...]

9 điều khiến sự nghiệp bán hàng của bạn tuột dốc không phanh2019-03-01T15:23:11+07:00

Tài sản cố định cho thuê hoặc đi thuê có được trích khấu hao hay không?

Tài sản cố định mà doanh nghiệp cho thuê hoặc đi thuê được phép trích khấu hao nếu thuộc vào trường hợp sau: -  Doanh nghiệp cho thuê TSCĐ hoạt [...]

Tài sản cố định cho thuê hoặc đi thuê có được trích khấu hao hay không?2019-03-04T11:03:22+07:00

6 kỹ năng cần thiết trường kinh doanh không dạy bạn

Tại trường kinh doanh, các sinh viên thường được dạy phương pháp lãnh đạo doanh nghiệp, tối đa hóa giá trị cho cổ đông mà hiếm có khóa học nào [...]

6 kỹ năng cần thiết trường kinh doanh không dạy bạn2019-03-01T15:06:53+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo