Search
Close this search box.

Dịch vụ kế toán và thuế trọn gói

Chất lượng dịch vụ vượt trội, nhờ đó giúp bạn quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, tuân thủ pháp luật và tránh được các rủi ro về thuế

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán & Thuế trọn gói

Mang lại cho bạn sự an tâm

Chính xác, đầy đủ, đúng hạn

Chúng tôi chuẩn bị và gửi tờ khai của bạn kịp thời và chính xác trong suốt cả năm, vì vậy bạn có thể duy trì sự tuân thủ, yên tâm và tránh bị phạt. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trước thời hạn sắp tới

Kiểm soát đơn giản và hiệu quả

Chúng tôi giúp bạn quản lý dữ liệu kế toán thông suốt, đồng nhất, giám sát chặt chẽ giúp bạn không bỏ sót những vấn đề trọng yếu mà khi bị phát hiện ra gây thiệt hại lớn. Hỗ trợ dữ liệu suốt đời

Tư vấn xuất sắc, giải pháp triệt để

Chúng tôi am hiểu ngành nghề kinh doanh riêng biệt và pháp luật của Việt Nam giúp bạn tránh các rủi ro do thiếu trải nghiệm, cung cấp cho bạn khả năng xử lý triệt để các vấn đề theo cách tối ưu nhất

Nội dung của dịch vụ

Hệ thống kế toán & Thuế chuẩn

Tuân thủ kế toán & quản lý tài chính

Chúng tôi kiểm tra dữ liệu kế toán được cung cấp và nhập dữ liệu đó vào phần mềm kế toán (hoặc phần mềm của doanh nghiệp nếu được yêu cầu). Sổ sách và chứng từ kế toán của bạn được lưu giữ bằng tiếng Việt cho doanh nghiệp Việt Nam, hoặc Anh – Việt theo yêu cầu.

Kế toán và ghi sổ

 • Đăng ký chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
 • Thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với yêu cầu của từng ngành nghề kinh doanh
 • Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ
 • Ghi sổ kế toán cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • In bộ sổ kế toán, hoặc xuất file dữ liệu bộ sổ kế toán bằng Excel để lưu trữ
Hàng tháng, hàng năm

Chúng tôi sẽ lập một bộ báo cáo tài chính theo chế độ kế toán Việt Nam phản ánh một cách đầy đủ, hợp lý số liệu phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Báo cáo tài chính được lập thể hiện hợp lý tình hình tài chính giúp doanh nghiệp luôn sẵn sàng và nâng cao tự tin về thông tin cần cung cấp ra bên ngoài.

Lập báo cáo tài chính

 • Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm
 • Tư vấn phát hiện các số liệu tài chính không hợp lý gây rủi ro cho doanh nghiệp
 • Lập báo cáo tài chính
 • Gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng như thuế, thống kê, kiểm toán
Hàng tháng, hàng năm

Nghĩa vụ kiểm toán báo cáo tài chính có thể phát sinh hàng năm đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn với những yêu cầu đó và làm việc với kiểm toán viên được chỉ định của bạn.

Hỗ trợ làm việc kiểm toán

Chúng tôi có thể hỗ trợ thêm trong quá trình kiểm toán:

 • Tham dự và tham gia các cuộc họp lập kế hoạch kiểm toán với kiểm toán viên của bạn
 • Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin được yêu cầu mà chúng tôi có sẵn cho kiểm toán viên của bạn để tạo điều kiện cho kiểm toán của bạn.
 • Đưa ra lời khuyên cho bạn về kết quả các cuộc kiểm toán
 • Gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng như thuế, thống kê, kiểm toán
Hàng năm

Tuân thủ Thuế & tối ưu lợi ích

Thuế giá trị gia tăng xoay quanh Hóa đơn thuế (còn gọi là hóa đơn đỏ),  chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ đầu vào và đầu ra cho khai thuế giá trị gia tăng, quản lý các các khoản nộp hàng tháng/quý, yêu cầu hoàn thuế nếu có, và yêu cầu về thuế giá trị gia tăng khác hàng năm.

Khai thuế giá trị gia tăng

 • Thu thập hóa đơn đầu vào, đầu ra và thông tin cần thiết
 • Chuẩn bị tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý và chuyển cho đơn vị phê duyệt
 • Nộp tờ khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý cho cơ quan quản lý thuế
 • Thông báo số thuế phải nộp và xử lý các vấn đề liên quan đến thuế phải nộp
 • Giải trình cho cơ quan quản lý thuế khi có các yêu cầu giải thích về thuế giá trị gia tăng của đơn vị
Hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Chúng tôi giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, bao gồm quyết toán hàng năm, nộp tạm thời hàng quý và tài liệu hàng tháng để tuân thủ và lập kế hoạch chiến lược. Hàng tháng, chúng tôi sẽ cảnh báo và tư vấn cho bạn về bất kỳ vấn đề quan trọng nào về thuế thu nhập doanh nghiệp và các rủi ro tiềm ẩn đối với khoản thuế này.

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Thu thập thông tin cần thiết, xác định chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế
 • Tư vấn các vấn đề và xử lý cần thiết liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm chuyển cho đơn vị phê duyệt
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuếtrong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính
 • Thông báo số thuế phải nộp hàng quý và thuế phải nộp khi quyết toán năm.
 • Giải trình cho cơ quan quản lý thuế khi có các yêu cầu giải thích về thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị
Hàng tháng, hàng quý, hàng năm

Chúng tôi sẽ thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm thuộc nghĩa vụ của doanh nghiệp, bao gồm việc chuẩn bị tính toán, thu thập các tài liệu cần thiết, nộp cho cơ quan thuế có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Khai thuế thu nhập cá nhân

 • Thu thập thông tin thu nhập, tiền lương của nhân sự
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý, nộp và thông báo số thuế phải nộp
 • Rà soát thu nhập của nhân sự hàng năm, lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm chuyển cho đơn vị phê duyệt
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thông báo số thuế phải nộp khi quyết toán năm.
 • Tư vấn các trường hợp nộp thuế dư, hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nộp dư qua năm sau
 • Giải trình cho cơ quan quản lý thuế khi có các yêu cầu giải thích về thuế thu nhập cá nhân của đơn vị
Hàng quý, hàng năm

Xin lưu ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm thu thập các thông tin cần thiết từ nhà thầu nước ngoài và gửi chúng cho chúng tôi để kê khai và nộp thuế nếu có

Khai thuế nhà thầu

 • Tư vấn thuế nhà thầu khi bạn thông báo có các khoản chi trả nước ngoài
 • Lập tờ khai thuế nhà thầu thích hợp và nộp trong thời gian quy định, thông báo số thuế nhà thầu phải nộp.
 • Giải trình cho cơ quan quản lý thuế khi có các yêu cầu giải thích về thuế nhà thầu của đơn vị
Khi cần thiết

Chúng tôi sẽ thực hiện việc khai thuế môn bài hàng năm dựa trên mức vốn đăng ký và các đơn vị trực thuộc mà đơn vị có.

Khai thuế môn bài

 • Thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến khai thuế môn bài
 • Xác định xem đơn vị có phải nộp tờ khai thuế môn bài hàng năm hay không, sau đó lập và nộp tờ khai thuế (nếu có) cho cơ quan thuế địa phương
 • Thông báo, hướng dẫn số thuế phải nộp và thời điểm nộp thuế trước ngày 30 tháng 01 hàng năm
Hàng năm

dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Tùy chọn

Dịch vụ bổ sung

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kế toán và thuế trên phần mềm kế toán riêng (Misa, Fast, Bravo …) hoặc ERP riêng của công ty theo nhu cầu …

Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu phát hành hóa đơn được cấp có thẩm quyền của công ty phê duyệt. Chúng tôi sẽ xem xét thông tin được cung cấp và xuất hóa đơn cho phù hợp. Một quy trình và thời gian phù hợp có thể được thảo luận và thống nhất với công ty để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của bạn.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bổ sung nhằm mục đích tuân thủ chuyển giá, chúng bao gồm:

 • Tư vấn thường xuyên (tháng, quý) cho công ty bạn về giao dịch liên kết và những hồ sơ, thông tin cần chuẩn bị và lưu giữ.
 • Lập báo cáo giao dịch giao dịch liên kết hàng năm.

Có 2 hình thức thực hiện và tính phí là theo dõi hàng tháng hoặc theo hợp đồng 1 lần hàng năm.

Tất cả các công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam phải nộp báo đầu tư cho cơ quan quản lý đầu tư, chúng bao gồm:

 • Báo cáo thực hiện dự án đầu tư (Báo cáo tình hình) hàng quý, hàng năm.
 • Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng 1 lần.

Chúng tôi có thể hỗ trợ công ty chuẩn bị và nộp các báo cáo này.

Các công ty có khoản vay (không phân biệt ngắn hạn hay trung/dài hạn) từ nước ngoài (vay của tổ chức, công ty mẹ hoặc cá nhân, chủ sở hữu) phải thực hiện báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài và gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hàng quý.

Chúng tôi có thể hỗ trợ công ty đáp ứng các nghĩa vụ này khi chúng phát sinh.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ kế toán và thuế trên phần mềm nước ngoài như SAP, Quickbook, Freshbook, Xero …

Trong trường hợp công ty sử dụng hệ thống phần mềm ưnớc ngoài chưa đáp ứng hoàn toàn yêu cầu của VAS, chúng tôi hỗ trợ dịch vụ chuyển đồi số liệu từ phần mềm nước ngoài sang chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 

Chúng tôi chỉ định một chuyên viên hoặc nhóm để khắc phục và hoàn chỉnh hồ sơ kế toán cho công ty của bạn nếu cần có hành động khắc phục là cần thiết hoặc bạn thấy rằng số liệu kế toán của bạn không đáng tin cậy.

 • Chúng tôi có khả năng cung cấp một nhóm lớn để khác phục hồ sơ trong thời gian nhanh nếu cần thiết.
 • Chúng tôi cung cấp dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tổng hợp theo IFRS.
 • Chúng tôi hỗ trợ thực hiện Group – Corporate reporting cho các khách hàng là thành viên của tập đoàn đa quốc gia.

Chính sách tài chính nội bộ là cần thiết để doanh nghiệp hệ thống hóa và tạo điều kiện cho hoạt động quản lý và tài chính kế toán hiệu quả. Nó thường liên quan đến việc quản lý chi tiêu nội bộ hoặc các khoản lợi ích cho nhân viên của công ty.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ xây dựng Chính sách tài chính nội bộ đáp ứng và cân đối các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành, của chủ sở hữu công ty và phù hợp với thực tế hoạt động của công ty. Cách thực hiện tổng quan bao gồm:

 • Dự thảo Chính sách tài chính nội bộ sẽ được soạn thảo dựa trên các cuộc thảo luận với khách hàng để hiểu các yêu cầu và hoạt động của công ty và thống nhất các điều khoản/quy định chính.
 • Bản nháp sẽ được gửi cho khách hàng để xem xét.
 • Sau khi chỉnh sửa và góp ý, nó sẽ được hoàn thiện và phát hành để sử dụng.
 • Cập nhật hàng năm nếu có nhu cầu

Dịch vụ này được tính phí theo hợp đồng từng lần.

Khi chất lượng của hệ thống quản lý tài chính, kế toán trở nên ảnh hưởng to lớn đến việc vận hành hiệu quả công ty bạn, rủi ro sai sót xảy ra thường xuyên, hoặc làm bạn tốn quá nhiều thời gian để quản lý, đó là lúc bạn nên xây dựng cho công ty một hệ thống quản lý tài chính, kế toán tương thích.

Dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán sẽ bao gồm:

 • Xây dựng và triển khai quy trình quản lý tài chính, kế toán.
 • Tư vấn trang bị phần mềm kế toán.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn nhân sự phụ trách của công ty bạn thực hiện quy trình.

Dịch vụ xây dựng quy trình quản lý tài chính, kế toán được thực hiện dưới dạng hợp đồng 1 lần. Xem chi tiết dịch vụ

dịch vụ kế toán trọn gói

Hỗ trợ tận tâm

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tư vấn các vấn đề kế toán và thuế qua phương tiện thuận lợi cho bạn: email, chatbox, điện thoại, online meeting, trực tiếp nhanh chóng, kịp thời cho nhu cầu của bạn.

Consulting

dịch vụ kế toán trọn gói uy tín

Giám sát chặt chẽ

Bạn nắm rõ tình hình công ty

Dịch vụ kế toán thuế
Chúng tôi cung cấp các báo cáo cho phép bạn hiểu sâu hơn về hiệu suất của công ty bạn. Báo cáo bao gồm:

Chúng tôi cung cấp cho bạn thư tư vấn hàng tháng thể hiện bản tóm tắt công việc đã hoàn thành và mọi vấn đề phát sinh.

Thư quản lý hàng tháng

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Tất cả các công việc đã hoàn thành trong tháng theo phạm vi công việc đã thỏa thuận
 • Các vấn đề và sự cố được xác định trong tháng sẽ cần được quan tâm hơn nữa trong các giai đoạn tiếp theo
 • Bất kỳ công việc bổ sung nào được thực hiện trong tháng

Thông thường, đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, yêu cần về báo cáo tình hình tài chính hàng tháng (quản trị nội bộ) là phổ biến. Chúng tôi phối hợp cùng bạn thiết kế mẫu Báo cáo hoặc xử lý mẫu báo cáo từ công ty mẹ, tập đoàn tuân theo cấu trúc báo cáo ưa thích của công ty để đo lường hiệu quả tài chính và tình hình tài chính.

dịch vụ kế toán thuế trọn gói

Đau đầu với kế toán hiện tại?

Chuyển đổi kế toán dễ dàng

Chuyển đối tác phụ trách kế toán dễ dàng cho bạn! Chúng tôi sẽ lo toàn bộ quy trình cho bạn, từ đầu đến cuối, từ việc liên hệ với kế toán hiện tại của bạn đến yêu cầu tất cả thông tin chúng tôi cần để thay mặt bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ xử lý quy trình rườm rà trong khi bạn tập trung phát triển doanh nghiệp của mình.

dịch vụ kế toán thuế

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định pháp luật về kế toán vả thuế, điều này đòi hỏi hồ sơ kế toán của công ty phải đáp ứng các yêu cầu:

 • Chính xác: Phản ánh chính xác hoạt động của công ty. Chính xác về mặt tính toán, kê khai.
 • Đầy đủ: Pháp luật yêu cầu công ty phải kê khai nhiều thông tin liên quan đến tình hình tài chính của mình, do đó công ty phải kê khai đầy đủ nhưng nội dung này, việc kê khai không đầy đủ dẫn đến mức phạt do kê khai không đầy đủ từ 15.000.000 – 25.000.000.
 • Kịp thời: Pháp luật yêu cầu công ty phải kê khai theo những mốc thời gian nhất định, việc kê khai không kịp thời dẫn đến khả năng bị phạt do kê khai chậm và công ty có thể đánh mất quyền lợi của mình (ví dụ như kê khai giao dịch liên kết chậm có thể dẫn đến mất quyền kê khai và bị ấn định thuế nếu có giao dịch liên kết.

Dữ liệu kế toán cần được quản lý thông suốt, đồng nhất, liên tục không bị đứt đoạn.

Sự thông suốt, đồng nhất còn thể hiện ở việc các kê khai của công ty phải đồng nhất với dữ liệu kế toán, đó là các kê khai bao gồm:

 • Tất cả các kê khai thuế so với sổ sách kế toán
 • Tất cả các kê khai về tiền lương, bảo hiểm xã hội so với sổ sách kế toán
 • Số liệu tài chính thể hiện ở Báo cáo tài chính so với sổ sách kế toán

Việc số liệu kế toán không đồng nhất tạo ra rủi ro rất lớn khi cơ quan thẩm quyền kiểm tra phát hiện, hoặc tiềm ẩn các rủi ro lớn của sự không đồng nhất.

Điều này còn giúp cho công ty không gặp rủi ro khi nhân viên phụ trách nghỉ như mất số liệu, số liệu không đồng nhất (không sử dụng được), không ai nắm tình hình của công ty để bàn giao hay nhận bàn giao

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi có kiến thức, kinh nghiệm với đa dạng ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhờ đó tư vấn doanh nghiệp thực hiện các giao dịch một cách đúng đắn, hiệu quả và đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Chúng tôi theo dõi và cập nhật, thông báo kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Xác định cụ thể vấn đề và tư vấn cách thức xử lý triệt để và tối ưu

Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với nghĩa vụ kế toán, thuế, tài chính là không thể xem thường.

Trong bối cảnh môi trường pháp luật ngày càng minh bạch và quản lý đồng bộ, bạn cần phải quan tâm đúng mức và có phương án tổ chức khoa học cho chúng.

Việc thất bại trong vấn đề kế toán và thuế có thể dẫn đến những hậu quả cá nhân người đứng đầu như là: không được đầu tư kinh doanh thành lập công ty mới, hơn thế nữa còn có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Chính vì sự liên quan chặt chẽ giữa kế toán và thuế, do đó, để đảm bảo mục tiêu quản lý và tuân thủ luật pháp, công việc kế toán và thuế nên được thực hiện đồng nhất bởi một đội ngũ của doanh nghiệp hoặc thuê ngoài đội ngũ chuyên gia của đơn vị có đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho nhiệm vụ này.

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói có thể nói là cần thiết cho mọi doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể xây dựng đội ngũ kế toán và thuế để thực hiện công việc, tuy nhiên, do đặc tính “liên quan chặt chẽ đến các quy định pháp luật” của việc Lập báo cáo tài chính và Thực hiện nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp, cho nên việc sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói uy tín của một đơn vị chuyên nghiệp luôn mang lại sự tối ưu hơn so với tự tổ chức thực hiện trên các phương diện:

 1. Chi phí vận hành.
 2. Hao phí thời gian.
 3. Sự đầu tư về tâm trí của chủ doanh nghiệp.
 4. Mức độ rủi ro có thể xảy ra cho doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ kế toán và thuế trọn gói giúp dữ liệu thông suốt, đồng nhất, liên tục không bị đứt đoạn.

 • Không gặp rủi ro khi nhân viên nghỉ như mất số liệu, số liệu không đồng nhất (không sử dụng được), không ai nắm tình hình của công ty để bàn giao hay nhận bàn giao.
 • Không mất thời gian hướng dẫn, bàn giao công việc cho nhân viên mới.

Dịch vụ chuẩn quốc tế kết hợp thế mạnh am hiểu địa phương!

Chuyên gia về kế toán và thuế của chúng tôi am hiểu ngành nghề của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và môi trường pháp luật kinh doanh của Việt Nam, nhờ đó giúp doanh nghiệp tránh các vi phạm không chỉ về thuế, kế toán mà còn các vấn đề liên quan đến việc đầu tư.

Hơn thế nữa, tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp FDI như vay nước ngoài, đầu tư, thuê văn phòng, thuê nhà, visa, cư trú …

Chúng tôi luôn trung thực, rõ ràng và luôn đứng trên quyền lợi của khách hàng.

Hỗ trợ miễn phí
Tư vấn & Rà soát Hồ sơ kế toán trước đây

Đăng ký Dịch vụ kế toán

Bạn ngại khi bàn giao kế toán?

Chúng tôi sẽ lo toàn bộ quy trình cho bạn, từ đầu đến cuối, từ việc liên hệ với kế toán hiện tại của bạn đến yêu cầu tất cả thông tin chúng tôi cần để thay mặt bạn thực hiện.