Kho kiến thức quản lý doanh nghiệp của Expertis là kho chứa các kiến thức phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, do Expertis xây dựng. Cấu trúc kho kiến thức quản lý doanh nghiệp  bao gồm 2 nhóm nội dung:

  • Kiến thức về vấn đề cần quản lý: Bao gồm kiến thức và Môi trường pháp luật của Việt Nam.
  • Kinh nghiệm / Kỹ năng cần thiết: Bao gồm những kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng thực hành trong các tình huống quản lý cụ thể.

Các nội dung quản lý doanh nghiệp được chia thành các mục chính. Trong mỗi mục chính có mục nhỏ phục vụ cho các mục tiêu công việc riêng.

Một kho kiến thức sẽ có các nội dung như sau:

1. Kiến thức cho việc quản lý lĩnh vực đó:

+ Những kiến thức cho việc quản lý, điều hành doanh nghiệp.

+ Các ràng buộc mà doanh nghiệp phải tuân thủ.

+ Các rủi ro mà doanh nghiệp cần tránh.

+ Các kiến thức cho việc quản lý tối ưu trong lĩnh vực đó.

2. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đó:

+ Là tập hợp hệ thống Văn bản pháp luật là thể hiện của môi trường pháp luật mà doanh nghiệp hoạt động trong đó.

+ Để thuận tiện cho việc tìm hiểu tra cứu, chúng tôi lựa chọn và sắp xếp hệ thống pháp luật theo từng chuyên ngành theo thứ tự thời gian.

Quý khách sẽ nhanh chóng nắm bắt môi trường pháp luật đối với vấn đề / loại hình doanh nghiệp của mình

3. Dòng cập nhật về 1 chuyên mục

Doanh nghiệp hoạt động trong môi trường mà các quy định có liên quan thường thay đổi nhanh. Đây là 1 trong những khó khăn chính của nhà quản lý.

Do vậy, chúng tôi cung cấp dòng cập nhật theo từng chuyên mục để nhà quản lý thuận tiện theo dõi, cập nhật.

Kinh nghiệm cho thấy mỗi lĩnh vực kinh doanh luôn có những đặc thù riêng. Do đó chúng tôi cung cấp kho kiến thức theo lĩnh vực chuyên ngành riêng giúp việc quản lý chuyên sâu và giúp nhà quản lý tập trung vào nội dung liên quan đến lĩnh vực của mình.