Quy định xử phạt về việc không thông báo phát hành hóa đơn

Theo điều 10 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 của Bộ tài chính, kể từ ngày 02/03/2014 thì mức phạt không lập, chậm nộp thông báo phát hành hóa đơn cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với các hành vi:
a. Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung, cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho DN biết để điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.
b. Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn.
– Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tối thiểu là 2.000.000 đồng.

2. Phạt tiền 6.000.000 đồng:
– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế.

3. Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000 đồng:
– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế.
– Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.
–> Nếu không lập Thông báo phát hành hoá đơn trước khi hoá đơn được đưa vào sử dụng nếu các hoá đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì những hóa đơn đó là bất hợp pháp (Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng)

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.
dang ky expertis

 Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of