Bản tin thuế 2022

Cập nhật các thông báo mới về thuế và môi trường pháp luật để biết những thay đổi mới nhất đối với luật thuế và luật liên quan đến doanh nghiệp của bạn!

MỤC LỤC CẬP NHẬT

THÁNG 04-2022

Từ ngày 21/4, kích hoạt hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Tổng cục Thuế đặt mục tiêu phải đạt tối thiểu 50% đến ngày 10/5/2022 , ngày 31/5/2022 là 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân – hộ kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

THÁNG 03-2022

Hướng dẫn tuân thủ việc Kiểm tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 02/2022/TT-BKHĐT ngày 12/02/22 có hiệu lực từ 01/04/22 hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó:

Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam chịu sự giám sát, đánh giá đầu tư đối với các vấn đề như: Tiến độ góp vốn điều lệ; Tiến độ triển khai dự án; Việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính; Việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động, quản lý ngoại hối, môi trường, đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định về pháp luật chuyên ngành khác; Vay và trả nợ vay…

Xem chi tiết tại bài viết

THÁNG 02-2022

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 (Từ 01/02 – Hướng dẫn áp dụng chi tiết)

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tra cứu danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm và hướng dẫn cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT, vui lòng xem trong nội dung bài viết chi tiết.

THÁNG 01-2022

Nghị quyết 11/NQ-CP về gia hạn nộp thuế 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do Chính phủ ban hành.
Áp dụng cụ thể: Chờ hướng dẫn.

Thông tư 88/2021/TT-BTC chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

1. Đối tượng bắt buộc áp dụng: là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Tổ chức công tác kế toán: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện bắt buộc áp dụng phải tổ chức công tác kế toán theo quy định tại thông tư này.

Nghị định 102/2021/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực thuế, hóa đơn, kế toán, kiểm toán

Tăng thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn từ 1 năm lên 2 năm
Nghị định 102/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, theo đó, Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 8 như sau: “a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn là 02 năm.”

Lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội từ 01-01-2022

Kể từ ngày 01/01/2022, người nước ngoài sẽ phải tham gia các chế độ BHXH, BHYT theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Quyết định 595/QĐ-BHXH theo tỷ lệ cụ thể như sau:

Doanh nghiệp đóng: 20.5%, người lao động nước ngoài đóng: 9.5%

Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Sửa đổi từ 01/01/2022: Cá nhân có doanh thu cho thuê tài sản dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế.
Theo đó, Thông tư 100/2021/TT-BTC sửa đổi phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản tại điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC như sau:

– Cá nhân chỉ có hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm, nếu phát sinh doanh thu cho thuê từ 100 triệu đồng/năm trở xuống thì thuộc diện không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN.

– Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Hiện hành Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định cá nhân cho thuê tài sản không phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (bao gồm cả trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì:

Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng).

Bạn cần hỗ trợ?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy Bản tin cập nhật về thuế của EXPERTIS hữu ích và chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận thêm về các vấn đề đã trình bày và tác động của chúng đối với doanh nghiệp của bạn.

CẬP NHẬT CHỦ ĐỘNG BẢN TIN THUẾ