Search
Close this search box.

Bản tin thuế và quản lý doanh nghiệp 2024

Cập nhật các thông báo mới về thuế và môi trường pháp luật liên quan đến quản lý doanh nghiệp để biết những thay đổi mới nhất đối với luật thuế và luật liên quan đến doanh nghiệp của bạn!

THÁNG 04-2024

Tổng cục Thuế chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gian lận, lợi dụng thông tin của cá nhân để khai, tính chi phí tiền lương

CẢNH BÁO

Doanh nghiệp cần chú ý trong việc quản lý đối với thông tin của cá nhân khi kê khai tiền lương, tiền công:

1- Tổng cục Thuế chỉ đạo ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với doanh nghiệp có hành vi gian lận, lợi dụng thông tin của cá nhân để khai, tính chi phí tiền lương, tiền công nhằm mục đích trốn thuế, giảm nghĩa vụ thuế

2- Chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương thanh tra, kiểm tra khi có các hành vi vi phạm nêu trên

Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê

DOANH NGHIỆP THU MUA

Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động mua hàng hóa bằng hình thức Bảng kê:

Tăng cường xác minh các trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức Bảng kê được quy định tại điểm 2.4 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015) để xác định tính hợp lý, hợp pháp…làm căn cứ xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hợp lý, đúng quy định, tránh thất thu Ngân sách nhà nước.

THÁNG 03-2024

THÁNG 02-2024

Ngừng kê khai bổ sung, điều chỉnh đối với NNT theo đề nghị của cơ quan điều tra

CẢNH BÁO

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các tỉnh, thành phố khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan an ninh/cảnh sát điều tra về việc “chặn” tờ khai của NNT/tạm ngừng không cho NNT kê khai bổ sung hoặc “chặn’’/tạm ngừng không cho NNT kê khai điều chỉnh, bổ sung, điều chỉnh giảm số thuế GTGT khấu trừ và điều chỉnh giảm chi phí đối với hóa đơn đầu vào của một số doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ của các doanh nghiệp đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Miễn thuế đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn TPHCM

Miễn thuế TNDN, TNCN đối với có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1- Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (gọi chung là doanh nghiệp) có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này.

2- Tổ chức có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này.

3- cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập này.

THÁNG 01-2024

Bạn cần hỗ trợ?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy Bản tin cập nhật về thuế của EXPERTIS hữu ích và chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận thêm về các vấn đề đã trình bày và tác động của chúng đối với doanh nghiệp của bạn.

CẬP NHẬT CHỦ ĐỘNG BẢN TIN THUẾ