Search
Close this search box.

Dịch vụ Tiền lương và Bảo hiểm xã hội

Giúp việc quản lý tiền lương và tuân thủ bảo hiểm xã hội của bạn trở nên dễ dàng hơn với sự trợ giúp của các chuyên gia lao động và tiền lương giàu kinh nghiệm của chúng tôi.

dịch vụ tính tiền lương

Dịch vụ tiền lương & Bảo hiểm xã hội

Mang lại cho bạn sự an tâm

Chính xác, đầy đủ, đúng hạn

Chúng tôi chuẩn bị và gửi báo cáo của bạn kịp thời và chính xác trong suốt cả năm, vì vậy bạn có thể duy trì sự tuân thủ, yên tâm và tránh bị phạt. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn trước thời hạn sắp tới

Kiểm soát đơn giản và hiệu quả

Chúng tôi giúp bạn quản lý dữ liệu lương thông suốt, đồng nhất, giám sát chặt chẽ giúp bạn không bỏ sót những vấn đề trọng yếu mà khi bị phát hiện ra gây thiệt hại lớn. Hỗ trợ dữ liệu suốt đời

Tư vấn xuất sắc, giải pháp triệt để

Chúng tôi am hiểu ngành nghề kinh doanh riêng biệt và pháp luật của Việt Nam giúp bạn tránh các rủi ro do thiếu trải nghiệm, cung cấp cho bạn khả năng xử lý triệt để các vấn đề theo cách tối ưu nhất

Dịch vụ tiền lương & BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nội dung của dịch vụ

Quản lý nhân sự

Chúng tôi có hiểu biết sâu sắc về các yêu cầu đối với hợp đồng lao động tại Việt Nam , từ thử việc, thời vụ cho đến hợp đồng lao động cố định. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện đúng và tránh sai lầm tốn kém khi ký hợp đồng lao động.

Hợp đồng lao động, gia hạn và sửa đổi

Chúng tôi sẽ tư vấn, hỗ trợ biểu mẫu các loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu ký kết của bạn, chúng có thể bao gồm:

 • Tư vấn ký kết hợp đồng lao động
 • Tư vấn ký kết hợp đồng thử việc
 • Tư vấn ký kết hợp đồng đào tạo
 • Tư vấn ký kết hợp đồng dịch vụ thuê ngoài
 • Tư vấn ký kết các quyết định liên quan đến hợp đồng lao động và các loại hợp đồng khác
Hàng tháng

Chúng tôi sẽ giúp bạn tuân thủ các thủ tục lao động nội bộ, lập các tài liệu lao động cần thiết và cách để tuân thủ chúng

Thủ tục lao động nội bộ, tài liệu và tuân thủ

 • Thực hiện thủ tục khai trình lao động khi tăng hoặc giảm lao động
 • Đăng ký MST cho nhân viên mới, đăng ký người phụ thuộc mới hoặc thay đổi người phụ thuộc và tổng hợp danh sách theo dõi cho những đăng ký này.
 • Xây dựng thang bảng lương
 • Tư vấn lập Nội quy lao động, Quy chế lương, Danh mục chức danh và thực hiện các đăng ký cần thiết
 • Tư vấn lập Thỏa ước lao động đã đăng ký
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động 06 tháng đầu năm và cuối năm theo quy dịnh về thời gian báo cáo của nhà nước
Lần đầu, cập nhật khi có thay đổi

Chúng tôi giúp bạn thực hiện các chế độ mà người lao động được hưởng, tuân thủ các quy định cề công đoàn

Chế độ của người lao động, công đoàn

Chúng tôi có thể hỗ trợ thêm trong quá trình kiểm toán:

 • Xin cấp mới hoặc cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
 • Xin cấp và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
 • Chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có nhu cầu.
 • Khai trình và xin cho người lao động hưởng chế độ bảo hiểm: ốm đau, thai sản, hưu trí … khi phát sinh
 • Đăng ký công đoàn (cho dù công ty có thành lập công đoàn nội bộ hay không). Hướng dẫn theo dõi quỹ công đoàn.
Hàng tháng

Tính lương và các khoản có liên quan

Mỗi tháng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để xác nhận các thông tin chi tiết cần thiết về nhân viên, sau đó xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ và lập bảng lương. Bạn chỉ cần xem xét và phê duyệt.

Tính lương, xử lý và báo cáo

 • Hướng dẫn công ty chấm công
 • Chúng tôi sẽ thu thập bảng công và thông tin ứng lương của công ty hàng tháng để thực hiện việc tính lương tổng hợp hàng tháng, chúng bao gồm: Tính lương, tính BHXH, BHYT, BHTN, tính thuế thu nhập cá nhân
 • Hướng dẫn công ty trả lương hàng tháng
Hàng tháng

Chúng tôi giúp bạn đáp ứng các nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (SiHiUi), kinh phí công đoàn, đoàn phí liên quan đến người lao động mà bạn tuyển dụng.

Tuân thủ các khoản liên quan người lao động

 • Lập Bảng tính đóng bắt buộc (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (SiHiUi), kinh phí công đoàn, đoàn phí) tính toán số tiền mà Doanh nghiệp có trách nhiệm phải đóng trong kỳ
 • Chuẩn bị các báo cáo hàng tháng và tổng hợp số liệu đóng BHXH bắt buộc
 • Giải trình và làm việc với cơ quan bảo hiểm khi có các yêu cầu
Hàng tháng

Chúng tôi sẽ thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm thuộc nghĩa vụ của doanh nghiệp, bao gồm việc chuẩn bị tính toán, thu thập các tài liệu cần thiết, nộp cho cơ quan thuế có liên quan và thực hiện các thủ tục cần thiết.

Khai thuế thu nhập cá nhân

 • Thu thập thông tin thu nhập, tiền lương của nhân sự
 • Lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý, nộp và thông báo số thuế phải nộp
 • Rà soát thu nhập của nhân sự hàng năm, lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm chuyển cho đơn vị phê duyệt
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thông báo số thuế phải nộp khi quyết toán năm.
 • Tư vấn các trường hợp nộp thuế dư, hoàn thuế hoặc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nộp dư qua năm sau
 • Giải trình cho cơ quan quản lý thuế khi có các yêu cầu giải thích về thuế thu nhập cá nhân của đơn vị
Hàng quý, hàng năm

Tùy chọn

Dịch vụ bổ sung

Đối với doanh nghiệp mới thành lập hoặc những doanh nghiệp đã thành lập lâu nhưng chưa mở hồ sơ lần đầu (Có thể chưa thuê lao động, hoặc cũng có thể đã thuê lao động nhưng không nắm rõ quy định nên chưa thực hiện), nếu muốn thuê lao động, thì cần thực hiện thủ tục mở hồ sơ lao động, bảo hiểm xã hội lần đầu.

Thủ tục này bao gồm:

 • Mở hồ sơ BHXH, thẻ BHYT
 • Khai trình lao động
 • Hồ sơ Công Đoàn
 • Hồ sơ thang bảng lương
 • Quy định chức danh 

Dịch vụ này được thực hiện dưới dạng hợp đồng 1 lần.

Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ lập và gửi phiếu lương cho người lao động

 • Phối hợp công ty thiết kế mẫu phiếu lương nếu công ty có yêu cầu
 • Lập và gửi phiếu lương cho người lao động
 • Tham gia giải đáp thắc mắc của nhân viên về phiếu lương của họ

Chúng tôi có thể đại diện công ty giải trình khi có các cuộc thanh tra kiểm tra liên quan đến lao động tiền lương bảo hiểm xã hội, bao gồm

 • Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ
 • Đại diện làm việc và giải trình
 • Tư vấn bảo vệ ý kiến
 • Tư vấn xử lý kết quả kết luận thanh tra kiểm tra

Khi người lao động có phát sinh thu nhập từ các nguồn khác ngoài tiền lương thì phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế; công ty không thể tự động làm điều này thay cho họ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân những những nhân viên này, tùy thuộc thỏa thuận của công ty mà người lao động chi trả chi phí hoặc công ty chi trả chi phí.

Dịch vụ này được thực hiện dưới dạng hợp đồng 1 lần.

Chúng tôi xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp, dịch vụ này mang lại các lợi ích như là:

 • Giúp doanh nghiệp xây dựng Hệ thống tiền lương thích hợp cho hoạt động kinh doanh.
 • Giúp đồng bộ hệ thống lương của doanh nghiệp với các hệ thống tài chính khác tương thích với các quy định của Chính sách lao động – Chính sách tiền lương – Chính sách Bảo hiểm xã hội.
 • Giúp áp dụng lương 3P trong doanh  nghiệp kinh doanh.

 Xem thêm >

Nếu bạn là một người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam, hoặc một doanh nghiệp muốn thuê nhân viên là người nước ngoài, chúng tôi có thể giúp bạn xin giấy phép lao động một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Khi người nước ngoài có giấy phép lao động thì có thể được cấp thẻ cư trú tạm thời (TRC), khi có thẻ tạm trú bạn sẽ được loại bỏ nhu cầu về thị thực khi ở Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xin cấp thẻ tạm trú thích hợp.

dịch vụ bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ tận tâm

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tư vấn các vấn đề lao động, tiền lương, BHXH qua phương tiện thuận lợi cho bạn: email, chatbox, điện thoại, online meeting, trực tiếp

Consulting

dịch vụ tính lương

Nhân sự tiền lương

Nâng cao năng suất

Dịch vụ tính lương
Gói dịch vụ toàn diện của chúng tôi mang đến sự minh bạch hơn, năng suất hơn cho doanh nghiệp và trải nghiệm bổ ích cho nhân viên.

Chúng tôi cung cấp cho bạn sự liên tục, thông suốt và đúng chuẩn, giúp bạn tận hưởng những lợi ích như là:

 • Giảm chi phí
 • Giữ chân nhân viên tốt hơn
 • Cải thiện hiệu quả đội ngũ
 • Giảm thiểu rủi ro
 • Thông tin đơn giản và rõ ràng
 • Tính toán và nộp bảo hiểm chính xác
 • Hưởng đầy đủ quyền lợi
 • Phòng tránh các tranh chấp không đáng có

dịch vụ bảo hiểm xã hội tp hcm

Đau đầu với quản lý tiền lương?

Chuyển đổi dễ dàng

Chuyển đối tác phụ trách tính lương và bảo hiểm xã hội dễ dàng cho bạn! Chúng tôi sẽ lo toàn bộ quy trình cho bạn, từ đầu đến cuối, từ việc liên hệ với kế toán hiện tại của bạn đến yêu cầu tất cả thông tin chúng tôi cần để thay mặt bạn thực hiện. Chúng tôi sẽ xử lý quy trình rườm rà trong khi bạn tập trung phát triển doanh nghiệp của mình.

dịch vụ kê khai bảo hiểm xã hội

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Lương tháng 13 không bắt buộc ở Việt Nam; nó phụ thuộc vào kết quả hoạt động của công ty trong năm và các nhà đầu tư có thể lựa chọn có sử dụng cơ cấu tiền thưởng này hay không ở Việt Nam.

Dữ liệu kế toán cần được quản lý thông suốt, đồng nhất, liên tục không bị đứt đoạn.

Sự thông suốt, đồng nhất còn thể hiện ở việc các kê khai của công ty phải đồng nhất với dữ liệu kế toán, đó là các kê khai bao gồm:

 • Tất cả các kê khai thuế so với sổ sách kế toán
 • Tất cả các kê khai về tiền lương, bảo hiểm xã hội so với sổ sách kế toán
 • Số liệu tài chính thể hiện ở Báo cáo tài chính so với sổ sách kế toán

Việc số liệu kế toán không đồng nhất tạo ra rủi ro rất lớn khi cơ quan thẩm quyền kiểm tra phát hiện, hoặc tiềm ẩn các rủi ro lớn của sự không đồng nhất.

Điều này còn giúp cho công ty không gặp rủi ro khi nhân viên phụ trách nghỉ như mất số liệu, số liệu không đồng nhất (không sử dụng được), không ai nắm tình hình của công ty để bàn giao hay nhận bàn giao

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu phải báo trước cho người sử dụng lao động:
a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 36 tháng;
c) Thời hạn báo trước trong một số lĩnh vực, công việc do Chính phủ quy định.
Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người lao động nhiều lần không hoàn thành công việc theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người lao động do người sử dụng lao động quy định.
b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà đã điều trị từ 12 tháng liên tục đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, từ 06 tháng liên tục trở lên trở lên đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn mà không có khả năng làm việc. đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn dưới 36 tháng.
c) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc phải di chuyển, giảm sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm nơi làm việc;
d) Quá thời hạn người lao động không có mặt tại nơi làm việc;
đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
e) Người lao động tự ý bỏ việc không có lý do chính đáng từ năm ngày làm việc liên tục trở lên;
g) Khi giao kết hợp đồng lao động, người lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.

Khi người lao động có phát sinh thu nhập từ các nguồn khác ngoài tiền lương thì phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế; công ty không thể tự động làm điều này thay cho họ.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam sẽ dựa trên tình trạng cư trú thuế của một cá nhân.

Thu nhập từ việc làm nói chung phải tuân theo các tỷ lệ lũy tiến khác nhau, với các khoản thu nhập khác chịu thuế suất cố định. Tùy thuộc vào khung thu nhập chịu thuế hàng tháng của một cá nhân, thuế suất thuế TNCN có thể dao động từ 5% đến 35% nếu bạn là đối tượng cư trú.

Thuế suất thuế TNCN đối với đối tượng không phải nộp thuế là 20%.

 • Rủi ro số liệu không đồng nhất
 • Rủi ro áp dụng sai pháp luật do tiền lương liên quan đến nhiều ngành luật (Luật lao động, Luật việc làm, Luật BHXH, Luật BHYT, Luật thuế TNCN, Luật thuế TNDN)
 • Rủi ro thanh tra lao động

Khi bắt đầu phát sinh lao động, Doanh nghiệp phải thực hiện đẩy đủ nội dung theo quy định của các cơ quan BHXH, Lao động, Thuế… Bởi vì, 1 nhân sự hay nhiều nhân sự đều có thể xảy ra rủi ro nếu không được thực hiện đầy đủ.

Vì vậy, khi phát sinh nhân sự, doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ hoặc thuê dịch vụ chuyên nghiệp để quản lý. 

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định “doanh nghiệp khi có thuê lao động phải thực hiện theo pháp luật về lao động, trả lương theo pháp luật về tiền lương, và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.”

Do vậy, một khi đã có thuê lao động, thì doanh nghiệp phải thực hiện theo các quy định pháp luật liên quan, đó là:  Khi có thuê lao động phải thực hiện theo pháp luật về lao động, trả lương theo pháp luật về tiền lương và thực hiện các chế độ bảo hiểm bắt buộc (gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác).

Chưa hết, bạn cần quan tâm đến:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân: do thu nhập của người lao động chịu sự điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: vì chi phí tiền lương chiếm phần rất lớn trong chi phí của doanh nghiệp. Một số trường hợp cho dù bạn có trả lương và thực hiện đúng các quy định về tiền lương nhưng bị loại trừ, không được tính vào chi phí của doanh nghiệp.
 • Luật kế toán: vì tiền lương của doanh nghiệp được công bố trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nó phải đáp ứng các quy định của Luật kế toán. Tiền lương sẽ ảnh hưởng lớn đến Báo cáo tài chính của bạn.
 • Luật quản lý thuế: Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế đã liên kết dữ liệu với nhau và có cơ chế trao đổi dữ liệu với nhau. Do đó, bạn cần thực hiện đồng bộ cho mục đích báo cáo này.

Bảng lương mà bạn Công bố hàng tháng của bạn phải đảm bảo Đầy đủ, Đồng nhất và Đúng quy định.

Thực tế thực hành việc quản lý hồ sơ Lao động, quản lý Tính lương và Hồ sơ Bảo hiểm xã hội có những vấn đề mà bạn cần quan tâm. Có thể nó chưa xảy ra ngay trong vài tháng, nhưng thường nó có thể xảy ra sau khoảng 1 năm.

Chi tiết như sau:

 • Hồ sơ khi thuê lao động không phải chỉ có hợp đồng lao động mà là toàn bộ hồ sơ liên quan như thang bảng lương, thỏa ước, quy chế lao động … Bạn cần thực hiện đúng thời hạn quy định và lưu trữ tài liệu đầy đủ.
 • Hồ sơ quản lý tính lương không phải chỉ có bảng lương mà bao gồm đầy đủ hồ sơ làm căn cứ chứng minh việc tính lương, như là: Thông số chấm công, tính lương, tính thuế thu nhập cá nhân, quản lý người phụ thuộc, tính bảo hiểm xã hội, hồ sơ chi lương… Cần được thực hiện đồng bộ số liệu, lưu trữ đầy đủ tài liệu tính tiền lương.
 • Hồ sơ quản lý tham gia bảo hiểm xã hội không phải chỉ là số tiền đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng, mà nó bao gồm toàn bộ hồ sơ chứng minh việc tính, đóng bảo hiểm xã hội là đúng số liệu và đúng luật. Do đó, toàn bộ hồ sơ bảo hiểm xã hội phải thực hiện đồng bộ số liệu, lưu trữ đầy đủ tài liệu. Định kỳ phải đối chiếu số liệu với cơ quan bảo hiểm.
 • Hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế phải được cập nhật, theo dõi thường xuyên cho từng người lao động để duy trì quyền khám bảo hiểm y tế của họ.

Rà soát miễn phí
hồ sơ tiền lương và BHXH trước đây của bạn!

Đăng ký
DỊCH VỤ TIỀN LƯƠNG & BHXH

Tư vấn tận tâm !

Chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát hồ sơ Tiền lương & BHXH thời gian trước đây miễn phí và tư vấn cho bạn nên làm gì để hoàn thiện chúng.