Lương tối thiểu cho người lao động tăng lên mức cao nhất

Sau một thời gian dài họp bàn kín, tranh cãi, kết thúc phiên họp chiều 2/8, Hội đồng tiền lương quốc gia và giới chủ đã đi đến một quyết định: Tăng lương tối thiểu cho người lao động năm 2017 ở mức 7,3%, tức 213.000 đồng.

Do không tìm được tiếng nói chung, chiều qua, 2/8, Hội đồng tiền lương quốc gia tiếp tục tổ chức phiên họp lần thứ 2 tại huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại cuộc họp, phía đại diện chủ sử dụng lao động là Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ban đầu vẫn giữ nguyên quan điểm chỉ tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 ở mức 4,5% – 5%. Tuy nhiên, sau đó đã chấp nhận tăng lên một chút là 6%.

Về phía đại diện người lao động là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, sau khi tính toán, đã tạm hạ mức đề xuất tăng lương xuống còn 10%, so với đề xuất tăng 11,11% trước đó.

Tuy nhiên, mức chênh lệch đề xuất vẫn là 4%, để đi đến quyết định cuối cùng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất bỏ phiếu.

Với 13/14 phiếu đồng ý, tỷ lệ đạt 92,85%, kết quả là phương án tăng lương được đưa ra ở mức 7,3%.

Cụ thể, mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 so với lương tối thiểu vùng năm trước như sau: vùng 1 tăng thêm 250.000 đồng, tức tăng 7,1%, vùng 2 tăng 220.000 đồng (7,1%), vùng 3 tăng 200.000 đồng (7,4%) và vùng 4 tăng 180.000 đồng (7,9%).

Đọc thêm
Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

Tính bình quân chung 4 vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất là 213.000 đồng, tức tăng 7,3% so với năm 2016.

Vùng Lương tối thiểu 2016 * Lương tối thiểu 2017 *
Vùng I 3,5 3,75
Vùng II 3,1 3,32
Vùng III 2,7 2,9
Vùng IV 2,4 2,58

(*): Dự kiến, đơn vị triệu đồng/tháng

Lương tối thiểu cho người lao động tăng lên mức cao nhất