HỆ SINH THÁI DỊCH VỤ

GIA NHẬP KINH DOANH

Expertis cung cấp các dịch vụ liên quan Quản lý doanh nghiệp từ Giai đoạn Thành lập và gia nhập thị trường đến Giai đoạn mở rộng và chuyển giao. Các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực:

VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP KINH DOANH

Ở giai đoạn duy trì và quản lý doanh nghiệp, Expertis cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chủ doanh nghiệp và nhà quản lý vận hành và kiểm soát bộ phận Kế toán và Nhân sự của doanh nghiệp một cách thuận tiện và an toàn nhất, hạn chế tối đa các trách nhiệm cho cá nhân.

Kiểm soát rủi ro và Hiệu quả kinh doanh

Ở giai đoạn Kiểm soát rủi ro và hiệu quả kinh doanh, Expertis cung cấp các dịch vụ liên quan đến kiểm soát nội bộ, tính tuân thủ về luật pháp, chính sách thuế áp dụng của doanh nghiệp.

MỞ RỘNG VÀ CHUYỂN GIAO

Ở giai đoạn mở rông và chuyển giao, Expertis cung cấp các dịch vụ tư vấn M&A, cung cấp các kiến thức cần thiết khi doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện.

Bạn cần tư vấn về dịch vụ phù hợp để quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn?

Liên hệ ngay Expertis để chúng tôi tư vấn cho bạn giải pháp tối ưu nhất!

Hotline: 0903 024 934
EN VI