Hệ sinh thái dịch vụ

Toàn diện - Tập trung

Expertis cung cấp hệ sinh thái các dịch vụ cho doanh nghiệp từ Giai đoạn Thành lập và gia nhập thị trường đến Giai đoạn mở rộng và chuyển giao. 

Thành lập doanh nghiệp - Đầu tư

Chúng tôi không chỉ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà còn tư vấn việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, giúp bạn tìm ra nơi bắt đầu và làm thế nào để đạt được thành công như một người bạn đồng hành chuyên nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp

Chúng tôi không chỉ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, mà còn tư vấn việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, giúp bạn tìm ra nơi bắt đầu và làm thế nào để đạt được thành công như một người bạn đồng hành chuyên nghiệp.​

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chúng tôi không chỉ tư vấn thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, mà còn tư vấn việc bắt đầu một doanh nghiệp mới, giúp bạn tìm ra nơi bắt đầu và làm thế nào để đạt được thành công như một chuyên gia đồng hành cùng bạn tại Việt Nam.

Vận hành - Quản lý doanh nghiệp

Ở giai đoạn duy trì và quản lý doanh nghiệp, Expertis cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chủ doanh nghiệp và nhà quản lý vận hành và kiểm soát bộ phận Kế toán và Nhân sự của doanh nghiệp một cách thuận tiện và an toàn nhất, hạn chế tối đa các trách nhiệm cho cá nhân.

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán của Expertis giúp tuân thủ các quy định về kế toán, đáp ứng các quy định của luật pháp và tối ưu lợi ích doanh nghiệp kinh doanh.

Dịch vụ nhân sự tiền lương

Dịch vụ kiểm toán của EXPERTIS được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài

Dịch vụ Tư vấn thuế

Kinh nghiệm nhiều năm tư vấn thuế và quan hệ địa phương của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết các lo lắng về thuế

Quản trị rủi ro - Phát triển bền vững

Expertis cung cấp các dịch vụ giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro, hoàn thiện hệ thống quản lý, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ xây dựng hệ thống Kế toán

Dịch vụ xây dựng hệ thống kế toán doanh nghiệp giúp xây dựng cho doanh nghiệp hệ thống kế toán đúng chuẩn, cung cấp đầy đủ thông tin quản trị cần thiết và giúp kiểm soát tốt sự vận hành của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của EXPERTIS được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính.

Dịch vụ kiểm toán tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Mở rộng doanh nghiệp - M&A

Ở giai đoạn mở rông và chuyển giao, Expertis cung cấp các dịch vụ tư vấn M&A, cung cấp các kiến thức cần thiết khi doanh nghiệp chuẩn bị thực hiện.

Dịch vụ thẩm định chi tiết – Financial Due Diligence (FDD)

Dịch vụ thẩm định chi tiết về tài chính (Financial Due Diligence) của Expertis tập trung vào việc rà soát và xác minh thông tin tài chính được cung cấp nhằm đánh giá các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp mục tiêu phục vụ cho việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và kết nối cho bên mua (sell-side) và bên bán (buy-side) trong nước và nước ngoài.

đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Chúng tôi hiện diện trên nhiều kênh liên lạc hiện đại cũng như truyền thống. Bạn liên hệ bằng bất cứ kênh nào thích hợp. Kết nối trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi bằng kênh Chat online được xây dựng riêng (bảo mật) sau đây