Lĩnh vực xây lắp

Tập hợp các kiến thức quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt: Nhà thầu xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thiết kế nội thất, Tư vấn thiết kế...