Lĩnh vực sản xuất

Tập hợp các kiến thức quản lý doanh nghiệp hoạt động sản xuất như là Cơ khí, Thời trang, May mặc, Thủy hải sản, Gia công xuất khẩu...