Lĩnh vực sản xuất

Không giống như các nhà bán lẻ, các nhà sản xuất có các nguyên liệu thô, thành phẩm, tất cả đều góp phần vào việc tính toán chi phí của hàng hóa được sản xuất, một thước đo quan trọng để hiểu về tình trạng và tình trạng kinh doanh của bạn.
Cơ khí
Thời trang, May mặc
Thủy hải sản
Gia công xuất khẩu

EN VI