Dịch vụ thẩm định chi tiết – Financial Due Diligence (FDD)

Dịch vụ thẩm định chi tiết về tài chính (Financial Due Diligence) của Expertis tập trung vào việc rà soát và xác minh thông tin tài chính được cung cấp nhằm đánh giá các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp mục tiêu phục vụ cho việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Hiểu về Thẩm định về tài chính - Financial Due Diligence (FDD)

Thẩm định về tài chính là việc rà soát và xác minh thông tin tài chính được cung cấp nhằm đánh giá về tài chính đối với doanh nghiệp mục tiêu, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu.

Kết quả của thẩm định về tài chính là Báo cáo thẩm định về tài chính, nội dung báo cáo thẩm định về tài chính có thể bao gồm:

 • Các chính sách kế toán;
 • Doanh thu, chi phí, lợi nhuận;
 • Các luồng tiền mặt;
 • Tình hình tài sản, nguồn vốn đến thời điểm đánh giá;
 • Tình trạng và rủi ro Thuế;
 • Đó là các doanh nghiệp thực hiện thẩm định tài chính trước khi thực hiện bán doanh nghiệp.
 • Bên mua doanh nghiệp muốn thực hiện thẩm định tài chính doanh nghiệp mục tiêu.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn thẩm dịnh tài chính trước khi tiến hành sáp nhập, hợp nhất.

Thẩm định về tài chính có thể cung cấp thêm các thông tin liên hệ đến các vấn đề khác (Các nội dung thẩm định khác) khi mua bán sáp nhập doanh nghiệp có thể bao gồm các khía cạnh sau:

 • Chính sách lương.
 • Các kế hoạch tài chính. Rà soát lại các dự báo tài chính trong quá khứ.
 • Liên quan đến Thẩm định thương mại Commercial Due Diligence (CDD).

Giá trị của dịch vụ thẩm định tài chính - Financial Due Diligence (FDD)

Báo cáo thẩm định tài chính toàn diện

Chúng tôi cung cấp toàn diện các mục tiêu rà soát thông tin lịch sử, xác minh thông tin tài chính hiện tại cho doanh nghiệp mục tiêu toàn diện.

Tư vấn hoàn thiện tình hình tài chính

Chúng tôi còn tư vấn để doanh nghiệp mục tiêu hoàn thiện tình hình tài chính và kiểm soát nội bộ của mình, tăng cường năng lực quản lý của doanh nghiệp mục tiêu.

Đánh giá và tư vấn thuế

Nghĩa vụ thuế phát sinh từ giao dịch hiện hữu và giao dịch quá khứ là điều mà bên mua quan tâm lớn đối với doanh nghiệp mục tiêu. Chúng tôi hỗ trợ rất tốt mục tiêu này cho bên mua cũng như bên bán kiện toàn vấn đề thuế và tránh rủi ro thuế cho 2 bên.

Lý do chọn chúng tôi

 • Ban Giám đốc, đội ngũ kiểm toán viên nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện kiểm toán cho hàng nghìn doanh nghiệp với các ngành nghề đa dạng.
 • Expertis luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và thấu hiểu thực tế kinh doanh của khách hàng. Tạo điều kiện tốt nhất để thuận tiện có công việc của khách hàng..

Dịch vụ thẩm định tài chính của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng.

Điều này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

 • Thực hiện chính xác nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Lập báo cáo, gửi báo cáo đúng theo yêu cầu và thời hạn.
 • Hợp tác cùng khách hàng tìm phương án giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo kết quả báo cáo kiểm toán tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Quy trình thẩm định tài chính tại Expertis được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp. Cuộc kiểm toán sẽ được thực hiện theo thời gian thỏa thuận, đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp hết mức có thể.

FAQ - Câu hỏi thường gặp

Thẩm định tài chính - Financial Due Diligence (FDD)​

Thời hạn thực hiện thẩm định tài chính thông thường khoảng 15-30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành Báo cáo tài chính làm căn cứ thực hiện thầm định.

Thời gian này tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng và thời gian nhân kết quả xác minh từ bên thứ 3.

Các mục tiêu về tình hình tài chính và thuếcơ bản cần đạt được như sau. Các mục tiêu này có thể mở rộng tùy theo nhu cầu của bên mua / bên bán:

 • Tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp mục tiêu có đã được kiểm toán không? Và nếu có thì đã kiểm toán cho giai đoạn nào?
 • Các báo cáo tài chính và các bản thuyết minh tài chính có thể hiện được đầy đủ các khoản nợ của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Tình hình trích lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng?
 • Các dự toán tài chính trong tương lai và các giả định cơ bản có hợp lý và đáng tin cậy không?
 • Vốn lưu động cơ bản nào sẽ cần thiết để tiếp tục vận hành Doanh nghiệp?
 • Tình trạng của các tài sản và các khoản thế chấp là gì?
 • Tình trạng các khoản vay và trả nợ?
 • Những khoản nợ nào đang tồn tại hoặc được đảm bảo bởi doanh nghiệp mục tiêu? Các điều khoản của nó là gì và khi nào nó phải được hoàn trả?
 • Có tồn tại khoản doanh thu bất thường nào không?
 • Có vấn đề nào tồn tại ở các khoản phải thu không?
 • Tình trạng thuế của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Việc xử lý các Thông báo/Công văn/Văn bản từ Cơ quan quản lý thuế gửi cho Doanh nghiệp mục tiêu đã hoàn tất hay chưa?
 • Các xác nhận tình trạng thuế và tình trạng nộp thuế, xác nhận nợ thuế, quyết định hoàn thuế (nếu có)?

“Phí dịch vụ thẩm định tài chính là Không hợp lý” thông thường xảy ra trong 2 trường hợp:

 • Không hợp lý theo hướng THẤP HƠN sẽ làm giảm chất lượng cuộc thầm định, và các mục tiêu thẩm định có thể không đạt được.
 • Không hợp lý theo hướng CAO HƠN sẽ dẫn đến sự thiệt cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Expertis tính phí dịch vụ thẩm định rất hợp lý theo hao phí chuyên gia và mục tiêu thẩm định cần đạt được. Vui lòng liên hệ theo form kèm theo đây để biết chi tiết cho trường hợp của bạn.

Thông thường sẽ sử dụng Báo cáo tài chính năm của 3 năm gần nhất cho thấy điều gì về tình trạng tài chính và hiệu suất kinh doanh của công ty.

Số năm cần thực hiện thẩm định tài chính cũng phụ thuộc vào mục tiêu của bên mua đối với doanh nghiệp mục tiêu. Tu y nhiên, nếu số năm thẩm định dưới 3 năm thì vấn đề về phân tích xu hướng sẽ không khả thi.

Không, thẩm định tài chính cho biết độ chính xác, tin cậy của số liệu tài chính.

Tuy nhiên căn cứ trên số liệu tài chính đã được thẩm định chúng tôi hỗ trợ tính định giá theo phương pháp tài sản.

Có, báo cáo thẩm định tài chính cho biết các khoản nợ và có thể cả xác nhận của bên khách hàng trong trường hợp đây là mục tiêu cần đạt. Lưu ý thời gian chờ nhận xác nhận từ khách hàng có thể không phù hợp với kế hoạch thẩm định do thông thường khách hàng trả lời luôn muộn hơn thời gian cần thiết cho thẩm định.

Bạn cần tư vấn?

KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ ĐẢM BẢO KHÁC

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Vui lòng điền những thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể.
EN VI
Bạn cần kiểm toán?
Đăng ký Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi hỗ trợ bạn?

Hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.