Search
Close this search box.

Dịch vụ thẩm định chi tiết – Financial Due Diligence (FDD)

Dịch vụ thẩm định chi tiết về tài chính của chúng tôi tập trung vào việc rà soát và xác minh thông tin tài chính nhằm đánh giá các khía cạnh tài chính của doanh nghiệp mục tiêu

Dịch vụ thẩm định tài chính chi tiết

Mang lại cho bạn sự rõ ràng

Minh bạch thông tin

Chúng tôi cung cấp toàn diện các mục tiêu rà soát thông tin lịch sử, xác minh thông tin tài chính hiện tại cho doanh nghiệp mục tiêu toàn diện.

Hoàn thiện chủ động

Chúng tôi tư vấn để doanh nghiệp mục tiêu hoàn thiện tình hình tài chính và kiểm soát nội bộ của mình, tăng cường năng lực quản lý của doanh nghiệp mục tiêu.

Gia tăng cơ hội

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch hiện hữu và giao dịch quá khứ là điều mà bên mua quan tâm lớn đối với doanh nghiệp mục tiêu. Việc thẩm định giúp gia tăng cơ hội cho cả 2 bên.

Financial Due Diligence (FDD)

Nội dung của dịch vụ

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tiến hành tư vấn chuyên sâu với các bên để làm rõ mục tiêu và phạm vi thẩm định chi tiết và các vấn đề có liên quan:

 • Doanh nghiệp thực hiện thẩm định tài chính trước khi thực hiện bán doanh nghiệp.
 • Bên mua doanh nghiệp muốn thực hiện thẩm định tài chính doanh nghiệp mục tiêu.
 • Các doanh nghiệp, tổ chức muốn thẩm dịnh tài chính trước khi tiến hành sáp nhập, hợp nhất.

Thẩm định về tài chính là việc rà soát và xác minh thông tin tài chính được cung cấp nhằm đánh giá về tài chính đối với doanh nghiệp mục tiêu, bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động đánh giá thu nhập, tài sản, công nợ, dòng tiền, các khoản vay cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp mục tiêu.

Kết quả của thẩm định về tài chính là Báo cáo thẩm định về tài chính, nội dung báo cáo thẩm định về tài chính có thể bao gồm:

 • Các chính sách kế toán;
 • Doanh thu, chi phí, lợi nhuận;
 • Các luồng tiền mặt;
 • Tình hình tài sản, nguồn vốn đến thời điểm đánh giá;
 • Tình trạng và rủi ro Thuế;
 • Vấn đề khác.

dịch vụ thẩm định báo cáo tài chính

dịch vụ thẩm định báo cáo tài chính

Tùy chọn

Dịch vụ bổ sung

Khi chất lượng của hệ thống quản lý tài chính, kế toán trở nên ảnh hưởng to lớn đến việc vận hành hiệu quả công ty bạn, rủi ro sai sót xảy ra thường xuyên, hoặc làm bạn tốn quá nhiều thời gian để quản lý, đó là lúc bạn nên xây dựng cho công ty một hệ thống quản lý tài chính, kế toán tương thích.

Dịch vụ xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kế toán sẽ bao gồm:

 • Xây dựng và triển khai quy trình quản lý tài chính, kế toán.
 • Tư vấn trang bị phần mềm kế toán.
 • Tuyển dụng, hướng dẫn nhân sự phụ trách của công ty bạn thực hiện quy trình.

Dịch vụ xây dựng quy trình quản lý tài chính, kế toán được thực hiện dưới dạng hợp đồng 1 lần. Xem chi tiết dịch vụ

Chúng tôi xây dựng hệ thống tiền lương cho doanh nghiệp, dịch vụ này mang lại các lợi ích như là:

 • Giúp doanh nghiệp xây dựng Hệ thống tiền lương thích hợp cho hoạt động kinh doanh.
 • Giúp đồng bộ hệ thống lương của doanh nghiệp với các hệ thống tài chính khác tương thích với các quy định của Chính sách lao động – Chính sách tiền lương – Chính sách Bảo hiểm xã hội.
 • Giúp áp dụng lương 3P trong doanh  nghiệp kinh doanh.

 Xem thêm >

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự chuyên ngành tài chính kế toán, dịch vụ bao gồm:

 • Tiến hành phân tích kỹ lưỡng nhu cầu nhân sự của công ty dựa trên quy mô, cấu trúc và mục tiêu của hệ thống tài chính kế toán của bạn
 • Xây dựng mô tả công việc và yêu cầu cho từng vị trí cần thiết để hệ thống vận hành trơn tru
 • Hỗ trợ tìm nguồn (bạn chi trả chi phí cho các bên cung cấp nếu có)
 • Lọc hồ sơ, xác định các ứng viên phù hợp thông qua các kênh tuyển dụng khác nhau
 • Sàng lọc và đưa vào danh sách rút gọn các ứng viên dựa trên trình độ, kinh nghiệm và khả năng tương thích với văn hóa và giá trị của công ty bạn
 • Tiến hành phỏng vấn và đánh giá để lựa chọn ứng viên phù hợp nhất cho các vị trí
 • Đào tạo cho nhân viên mới để đảm bảo họ hiểu vai trò, trách nhiệm của mình và các yêu cầu của hệ thống tài chính kế toán của bạn
 • Phân công vai trò và trách nhiệm cho nhân viên theo thiết kế và yêu cầu của hệ thống
 • Cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn liên tục cho nhân viên để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và hiệu quả

Xem chi tiết dịch vụ tuyển dụng tại đây

Bạn muốn M&A?

Hãy rà soát tài chính

Tài chính minh bạch giúp nâng cao giá trị doanh nghiệp và cơ hội trong giao dịch M&A. Chúng tôi sẽ xử lý quy trình rườm rà trong khi bạn tập trung thế mạnh cốt lõi của mình.

dịch vụ thẩm định báo cáo tài chính

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn thực hiện thẩm định tài chính thông thường khoảng 15-30 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành Báo cáo tài chính làm căn cứ thực hiện thầm định.

Thời gian này tùy thuộc vào thỏa thuận hợp đồng và thời gian nhân kết quả xác minh từ bên thứ 3.

Các mục tiêu về tình hình tài chính và thuếcơ bản cần đạt được như sau. Các mục tiêu này có thể mở rộng tùy theo nhu cầu của bên mua / bên bán:

 • Tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp mục tiêu có đã được kiểm toán không? Và nếu có thì đã kiểm toán cho giai đoạn nào?
 • Các báo cáo tài chính và các bản thuyết minh tài chính có thể hiện được đầy đủ các khoản nợ của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Tình hình trích lập dự phòng và xử lý các khoản dự phòng?
 • Các dự toán tài chính trong tương lai và các giả định cơ bản có hợp lý và đáng tin cậy không?
 • Vốn lưu động cơ bản nào sẽ cần thiết để tiếp tục vận hành Doanh nghiệp?
 • Tình trạng của các tài sản và các khoản thế chấp là gì?
 • Tình trạng các khoản vay và trả nợ?
 • Những khoản nợ nào đang tồn tại hoặc được đảm bảo bởi doanh nghiệp mục tiêu? Các điều khoản của nó là gì và khi nào nó phải được hoàn trả?
 • Có tồn tại khoản doanh thu bất thường nào không?
 • Có vấn đề nào tồn tại ở các khoản phải thu không?
 • Tình trạng thuế của doanh nghiệp mục tiêu?
 • Việc xử lý các Thông báo/Công văn/Văn bản từ Cơ quan quản lý thuế gửi cho Doanh nghiệp mục tiêu đã hoàn tất hay chưa?
 • Các xác nhận tình trạng thuế và tình trạng nộp thuế, xác nhận nợ thuế, quyết định hoàn thuế (nếu có)?

“Phí dịch vụ thẩm định tài chính là Không hợp lý” thông thường xảy ra trong 2 trường hợp:

 • Không hợp lý theo hướng THẤP HƠN sẽ làm giảm chất lượng cuộc thầm định, và các mục tiêu thẩm định có thể không đạt được.
 • Không hợp lý theo hướng CAO HƠN sẽ dẫn đến sự thiệt cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Expertis tính phí dịch vụ thẩm định rất hợp lý theo hao phí chuyên gia và mục tiêu thẩm định cần đạt được. Vui lòng liên hệ theo form kèm theo đây để biết chi tiết cho trường hợp của bạn.

Thông thường sẽ sử dụng Báo cáo tài chính năm của 3 năm gần nhất cho thấy điều gì về tình trạng tài chính và hiệu suất kinh doanh của công ty.

Số năm cần thực hiện thẩm định tài chính cũng phụ thuộc vào mục tiêu của bên mua đối với doanh nghiệp mục tiêu. Tu y nhiên, nếu số năm thẩm định dưới 3 năm thì vấn đề về phân tích xu hướng sẽ không khả thi.

Không, thẩm định tài chính cho biết độ chính xác, tin cậy của số liệu tài chính.

Tuy nhiên căn cứ trên số liệu tài chính đã được thẩm định chúng tôi hỗ trợ tính định giá theo phương pháp tài sản.

Có, báo cáo thẩm định tài chính cho biết các khoản nợ và có thể cả xác nhận của bên khách hàng trong trường hợp đây là mục tiêu cần đạt. Lưu ý thời gian chờ nhận xác nhận từ khách hàng có thể không phù hợp với kế hoạch thẩm định do thông thường khách hàng trả lời luôn muộn hơn thời gian cần thiết cho thẩm định.

dịch vụ thẩm định tài chính chi tiết

Đăng ký
Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi hỗ trợ bạn?

Hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.