KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của EXPERTIS được thiết kế nhằm giúp khách hàng tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp khách hàng tăng cường hiệu quả quản lý thuế và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính

Chúng tôi tin rằng hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính là rất quan trọng đối với nền tảng kinh tế của một quốc gia và thế giới.

Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi do vậy đươc thiết kế một cách nhất quán, toàn diện của các yếu tố: Phương pháp kiểm toán, công cụ kiểm toán, đội ngũ nhân sự với kiến thức và kinh nghiệm tương ứng với từng lĩnh vực kinh doanh.

Tăng cường hiệu quả quản lý thuế

Nghĩ vụ về tài chính gắn liền chặt chẽ với nghĩa vụ thuế, do vậy thuế là một phần trọng yếu trong tổng thể báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi được thiết kế để giúp doanh nghiệp tăng cường hiệu quản quản lý thuế của doanh nghiệp 

Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ

Chúng tôi tin rằng hệ thống kiểm soát nội bộ khoa học và hữu hiệu sẽ giúp các doanh nghiệp chế được các rủi ro gặp phải, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Do vậy, hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi chú trọng đánh giá và tư vấn giúp khách hàng tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soán nội bộ của doanh nghiệp.

Dịch vụ kiểm toán BCTC của chúng tôi sẽ giải quyết các nhu cầu sau đây:

Kiểm toán báo cáo tài chính theo VAS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Tổng hợp báo cáo tài chính theo IFRS

Chúng tôi cung cấp dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tổng hợp theo IFRS.

Group Reports

Chúng tôi hỗ trợ thực hiện Group Reports cho các khách hàng là thành viên của tập đoàn quốc tế.

Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính

Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính tại Expertis được thiết kế linh hoạt, phù hợp với đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp. Cuộc kiểm toán sẽ được thực hiện theo thời gian thỏa thuận, đáp ứng với yêu cầu của doanh nghiệp hết mức có thể.

Bên dưới đây, Expertis gửi đến quý doanh nghiệp quy trình kiểm toán cơ bản nhất, chỉ với 3 bước đơn giản để giúp doanh nghiệp bạn thuận tiện trong quá trình hợp tác, giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức cho công việc tuân thủ này.

Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
 • Khảo sát thực tế (lần đầu), thống nhất hợp đồng. Tiến hành lập kế hoạch làm việc chi tiết với Ban Điều hành Doanh nghiệp và bộ phận kế toán;
 • Cử nhóm kiểm toán xuống trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp theo kế hoạch;
 • Nghiên cứu và đánh giá tính hiệu lực, sự phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tìm hiểu hệ thống kế toán doanh nghiệp;
 • Tham gia chứng kiến công tác kiểm kê tiền mặt, tài sản cố định, hàng tồn kho của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo kiểm toán;
 • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính như Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Phải thu khách hàng, Hàng tồn kho, Tài sản cố định, Phải trả người bán, Vay nợ ngắn và dài hạn, Góp vốn; Doanh thu, chi phí…
 • Rà soát các yếu tố ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp;
 • Trao đổi với kế toán các vấn đề phát hiện và đưa ra các tư vấn cần thiết;
 • Gửi khách hàng biên bản tổng hợp các vấn đề trong quá trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán dự thảo;
 • Thống nhất với khách hàng về số liệu báo cáo;
 • Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức.

Trãi nghiệm dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho bạn

Hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ báo cáo của DN FDI tại VN

Sở hữu Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán phù hợp với chuẩn mực kiểm toán áp dụng, báo cáo đúng hạn cho nhà nước

Nâng cao độ tín nhiệm của doanh nghiệp trên thị trường

Phản ảnh thông tin chính xác và khách quan nhất về tình hình tài chính của tổ chức bởi một đơn vị kiểm toán uy tín

Tư vấn kiện toàn tất cả các vấn đề về luật pháp dành cho DN

Tư vấn các chính sách, những điểm đổi mới trong Luật Thuế Việt Nam, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định mới của pháp luật

Chi phí phù hợp với ngân sách của doanh nghiệp bạn

Được hỗ trợ hết mức có thể về chính sách giá cả, các hỗ trợ liên quan trong xuyên suốt quá trình hợp tác, san sẻ gánh nặng chi phí trong mùa Covid-19

Hỗ trợ trực tuyến

Chuyên gia về kiểm toán của chúng tôi sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE
EN VI