Quản trị tài chính doanh nghiệp

Nơi cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu cho giám đốc về quản trị tài chính doanh nghiệp để quản lý tốt tài chính và phát triển tài chính doanh nghiệp.