Search
Close this search box.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức trong việc đánh giá và cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ

Kiểm toán nội bộ

Công cụ hữu hiệu cho Ban lãnh đạo

Kiểm soát rủi ro nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ giúp khách hàng đánh giá, phát hiện và kiểm soát rủi ro nội bộ, từ đó giảm thiểu các sai sót, lỗi lầm, gian lận và lạm dụng quyền lực trong tổ chức.

Tăng cường hiệu quả

Qua việc kiểm toán nội bộ, khách hàng có thể tối ưu hóa các quy trình hoạt động, tăng cường hiệu quả và độ chính xác của hoạt động kinh doanh, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững và đáng tin cậy của tổ chức.

Định hướng phát triển

Thông qua những đánh giá và khuyến nghị về các vấn đề liên quan đến tài chính và vận hành doanh nghiệp, Ban lãnh đạo có thể định hướng phát triển kinh doanh một cách hợp lý và hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu các rủi ro

xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ

Nội dung của dịch vụ

Dịch vụ kiểm toán nội bộ là một quá trình độc lập và khách quan nhằm đánh giá và cải thiện hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và các quy trình kế toán trong một tổ chức.

Kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi các chuyên gia bên ngoài hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ của tổ chức, với mục đích đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật, quy trình và chính sách của tổ chức.

Quá trình kiểm toán nội bộ bao gồm các bước sau:

Kiểm toán viên sẽ xác định phạm vi của công việc kiểm toán nội bộ, bao gồm các quy trình, hệ thống và khu vực được kiểm toán.

iểm toán viên sẽ thu thập thông tin về các hoạt động, quy trình và hệ thống trong doanh nghiệp.

Kiểm toán viên sẽ phân tích và đánh giá thông tin được thu thập để xác định mức độ tuân thủ các quy định và chính sách nội bộ của doanh nghiệp.

Dựa trên các kết quả phân tích và đánh giá, kiểm toán viên sẽ đưa ra các khuyến nghị để cải thiện hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát và nội bộ của doanh nghiệp.

Kiểm toán viên sẽ lập báo cáo tổng quan về kết quả kiểm toán nội bộ, bao gồm các khuyến nghị để cải thiện hệ thống quản lý rủi ro, kiểm soát và nội bộ của doanh nghiệp. Báo cáo này được sử dụng để cải thiện hiệu quả quản lý và tăng cường tính minh bạch của doanh nghiệp.

Chúng tôi sẽ theo dõi và đánh giá việc thực hiện các khuyến nghị để đảm bảo rằng các cải tiến được thực hiện đúng cách và có hiệu quả.

hệ thống kiểm soát nội bộ

Tùy chọn

Dịch vụ bổ sung

Quản lý hiệu quả tài chính doanh nghiệp của bạn với Dịch vụ xây dựng hệ thống kế toán tùy chỉnh của chúng tôi
Xem chi tiết 

Các chuyên gia lao động và tiền lương giàu kinh nghiệm của chúng tôi giúp bạn xây dựng Hệ thống tiền lương thích hợp, đồng bộ và tương thích với các quy định pháp luật liên quan
Xem chi tiết

xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

Đau đầu vì dữ liệu tài chính ?

Tùy chỉnh theo nhu cầu

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với bạn để hiểu nhu cầu riêng của bạn và cung cấp các hỗ trợ phù hợp với trạng thái của bạn. Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước, từ thiết kế đến triển khai và hỗ trợ liên tục.

hệ thống kiểm soát nội bộ

xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

FAQ

Câu hỏi thường gặp

Dịch vụ kiểm toán nội bộ là quá trình đánh giá độ hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ của một tổ chức hoặc doanh nghiệp, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ một cách chính xác và hiệu quả.

Sử dụng dịch vụ kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của các thông tin tài chính và kế toán, tăng cường sự đáng tin cậy của hệ thống kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ phải dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá được chấp nhận và các nguyên tắc kiểm toán. Việc này được thực hiện thông qua việc thu thập thông tin, đánh giá dữ liệu và đưa ra các khuyến nghị để nâng cao hiệu

Thường thì các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của các công ty kiểm toán ngoài để thực hiện kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể tự thực hiện kiểm toán nội bộ nếu có đủ nhân lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và quản lý rủi ro.

Hệ thống kiểm soát nội bộ là một tập hợp các quy trình, chính sách và thủ tục được thiết lập bởi một doanh nghiệp để giám sát và kiểm soát các hoạt động nội bộ của nó. Nó bao gồm các bộ phận, phương pháp và công cụ để đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện đúng cách, tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức và đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin tài chính và quản lý.

Quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp có thể bao gồm các bước sau:

 1. Đánh giá và phân tích các rủi ro nội bộ: Xác định các yếu tố có thể gây ra rủi ro cho doanh nghiệp, bao gồm cả rủi ro tài chính, pháp lý, nhân sự, kinh doanh và an ninh thông tin.
 2. Thiết lập các chính sách, quy trình và hướng dẫn: Xây dựng các tài liệu hướng dẫn, chính sách và quy trình cho các hoạt động trong doanh nghiệp, bao gồm cả quản lý tài sản, kế toán, cung cấp dịch vụ, quản lý nhân sự và bảo vệ thông tin.
 3. Xác định các hoạt động kiểm soát: Xác định các hoạt động kiểm soát nhằm đảm bảo việc thực hiện các chính sách, quy trình và hướng dẫn, bao gồm cả việc đảm bảo tính xác thực của thông tin, kiểm soát truy cập vào hệ thống và giám sát hoạt động của nhân viên.
 4. Thực hiện các hoạt động kiểm soát: Áp dụng các hoạt động kiểm soát để đảm bảo tuân thủ các chính sách, quy trình và hướng dẫn của doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra, giám sát, đánh giá và phân tích các hoạt động của nhân viên và hệ thống.
 5. Đánh giá và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ: Thực hiện đánh giá định kỳ để đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và đề xuất cải tiến, bổ sung và nâng cao nếu cần thiết.

Quy trình xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phải được thực hiện một cách liên tục và được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp.

Hệ thống kiểm soát nội bộ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của thông tin tài chính và quản lý. Nó giúp giám sát các hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực đạo đức, ngăn ngừa và phát hiện lỗi và gian lận, giảm thiểu rủi ro và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư, khách hàng và các bên liên quan khác.

Trách nhiệm xây dựng và triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc về ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp, bao gồm ban giám đốc, phòng kiểm toán nội bộ, phòng tài chính, phòng kế toán, phòng nhân sự, phòng hành chính,… Các bộ phận này phải làm việc cùng nhau để thiết lập và thực thi các chính sách và quy trình kiểm soát nội bộ.

Để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, có thể thực hiện các biện pháp sau:

 • Đưa ra chính sách và quy trình kiểm soát rõ ràng, minh bạch và được áp dụng đồng nhất trong toàn công ty.
 • Đào tạo và hướng dẫn đầy đủ cho nhân viên về các chính sách và quy trình kiểm soát, giúp họ hiểu rõ và thực hiện đúng và đầy đủ.
 • Thực hiện kiểm tra và đánh giá thường xuyên hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đưa ra các cải tiến và điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
 • Đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận, đặc biệt là giữa bộ phận kiểm soát nội bộ và các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của hệ thống kiểm soát.
 • Áp dụng các công nghệ và phương tiện hỗ trợ để tăng cường tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát, như sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu hoặc các hệ thống tự động hóa.
 • Kiểm toán nội bộ
Đăng ký
Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi hỗ trợ bạn?

Hãy liên hệ với tôi, và tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.