Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán giúp rà soát sổ sách kế toán, đánh giá tình trạng hồ sơ kế toán liên quan và thực hiện hoàn thiện hồ sơ kế toán để phục vụ cho mục đích Quyết toán thuế, lưu trữ và quản lý của doanh nghiệp. 

EXPERTIS

Yêu cầu về hồ sơ kế toán đối với doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tổ chức công tác kế toán, phải lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức và duy trì hệ thống  kế toán.

Việc thực hiện cụ thể được quy định tại Luật kế toán của Việt Nam.

Loại tài liệu kế toán doanh nghiệp phải lưu giữ bao gồm:

1. Chứng từ kế toán.

2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính.

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; tài liệu liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Doanh nghiệp cần thực hiện rà soát sổ sách kế toán, hoàn thiện sổ sách kế toán của mình trong 3 trường hợp như sau:

 1. Cần hoàn thiện hồ sơ hế toán trước các đợt thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế.
 2. Hoàn thiện hồ sơ kế toán còn thiếu sót của mình cho mục đích quản lý doanh nghiệp như: đánh giá số liệu, tính chính xác, độ trung thực số liệu kế toán, rà soát các tài liệu có liên quan để phục vụ cho việc quản lý doanh nghiệp.
 3. Rà soát hồ sơ kế toán để có bộ hồ sơ kế toán đầy đủ trong một số trường hợp như: bàn giao quản lý, đội ngũ kế toán nghỉ, giải thể doanh nghiệp.

HOÀN THIỆN HỒ SƠ KẾ TOÁN TẠI EXPERTIS

GIÁ TRỊ DỊCH VỤ

hoàn thiện hồ sơ kế toán

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Expertis rà soát sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán có liên quan, chuẩn bị đầy đủ số liệu cần thiết để giải trình kiểm tra quyết toán thuế an toàn, hiệu quả.

Rủi ro không khắc phục được thường liên quan đến bên thứ 3 đối với Chứng từ kế toán và Chứng từ có liện quan. Do đó, việc hoàn thiện hồ sơ kế toán đầy đủ giúp tránh rủi ro do bên thứ 3 mang lại như hóa đơn bất hợp pháp, doanh nghiệp bỏ trốn, thiếu sót hồ sơ kèm theo không phục hồi được.

Nghĩ vụ tổ chức hệ thống kế toán và lưu giữ 4 loại tài liệu kế toán của người đứng đầu doanh nghiệp được hoàn thành đầy đủ, đảm bảo trách nhiệm cá nhân đối với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán của Expertis rà soát sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán có liên quan, chuẩn bị đầy đủ số liệu cần thiết để giải trình kiểm tra quyết toán thuế an toàn, hiệu quả.

Khả năng nổi bật

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ KẾ TOÁN CỦA EXPERTIS MANG LẠI CHO BẠN

Làm nhanh

Một số trường hợp cần hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ kế toán trước hạn chót, với lực lượng nhân sự dồi dào, khả năng xử lý số liệu chuyên nghiệp, am hiểu các loại phần mềm, Expertis có thể xử lý nhanh kịp thời hạn mà doanh nghiệp mong muốn.

Tư vấn và lập kế hoạch thuế (Tax planning)

Một số trường hợp cần hoàn thiện sổ sách kế toán, hồ sơ kế toán trước hạn chót, với lực lượng nhân sự dồi dào, khả năng xử lý số liệu chuyên nghiệp, am hiểu các loại phần mềm, Expertis có thể xử lý nhanh kịp thời hạn mà doanh nghiệp mong muốn.

Chuyển số liệu kế toán lên phần mềm

Hoàn thiện sổ sách kế toán và chuyển số liệu kế toán đã hoàn thiện lên phần mềm của khách hàng để lưu trữ thống nhất
Chuyển tiếp số liệu quá khứ sang làm tiếp tục trên phần mềm hiện tại

LÝ DO CHỌN DỊCH VỤ

HOÀN THIỆN HỒ SƠ KẾ TOÁN CỦA EXPERTIS

Năng lực chuyên môn

Hơn 18 năm kinh nghiệm thực hiện quyết toán cho hàng ngàn doanh nghiệp với các ngành nghề đa dạng. Ban Giám đốc, đội ngũ kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước.

Cam kết dịch vụ

Dịch vụ kế toán thuế của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Hợp tác cùng khách hàng tìm phương án giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng là trên hết.

Tiêu chuẩn nhân viên

Nhân sự phụ trách luôn là những chuyên viên giàu kinh nghiệm tương ứng với ngành nghề của doanh nghiệp. Họ có khả năng xác định, đo lường và giúp bạn kiểm soát tốt các rủi ro đối với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Tiêu chuẩn kết quả

Toàn bộ hồ sơ Kế toán của khách hàng sẽ được kiểm toán nội bộ lại mỗi 6 tháng/1 lần do bộ phận kiểm toán độc lập của Expertis thực hiện để đảm bảo kết quả luôn được chính xác.

FAQ

CAU HỎI THƯỜNG GẶP

“Hồ sơ kế toán” là từ thông dụng dùng để chỉ toàn bộ hồ sơ kế toán, tuy nhiên, Luật kế toán không quy định về “hồ sơ kế toán” mà quy định về “Tài liệu kế toán”.

Có thể hiểu, Hồ sơ kế toán chính là Tài liệu kế toán, được định nghĩa như sau:

Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

Hồ sơ kế toán (tài liệu kế toán) mà doanh nghiệp phải lưu trữ được quy định như sau:

Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm:

1. Chứng từ kế toán.

2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính.

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kế toán quản trị; hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; tài liệu liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán (Hồ sơ kế toán) có 3 mức 5 năm, 10 năm và vĩnh viễn được quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 12: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm

1. Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán.

2. Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

3. Trường hợp tài liệu kế toán quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 5 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

Điều 13: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm

1. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản.

3. Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm B, C.

4. Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án.

5. Tài liệu liên quan tại đơn vị như hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ của các tổ chức kiểm toán độc lập.

6. Các tài liệu khác không được quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này.

7. Trường hợp tài liệu kế toán quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

Điều 14: Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn

1. Đối với đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia; Tài liệu kế toán khác có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất sử liệu, ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

2. Đối với hoạt động kinh doanh, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm các tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định cho từng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác lưu trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác.

3. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán bị hủy hoại tự nhiên.

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán (thời điểm tính thời hạn lưu trữ hồ sơ kế toán) được quy định như sau:

1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại Điều 12 khoản 1, 2, 7 Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

2. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với các tài liệu kế toán quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định này được tính từ ngày Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được duyệt.

3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán liên quan đến thành lập đơn vị tính từ ngày thành lập; tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình được tính từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình; tài liệu kế toán liên quan đến giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án được tính từ ngày hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án; tài liệu kế toán liên quan đến hồ sơ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền tính từ ngày có báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra, kiểm tra.

Sổ sách kế toán là một nội dung của Hồ sơ kế toán / Tài liệu kế toán đề cập đến nội dung là Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

Việc tự mình rà soát sổ sách kế toán, hoặc sử dụng Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán hoàn thiện sổ sách kế đề cập đến việc rà soát nhằm phát hiện các sai sót có khả năng gây ra rủi ro kế toán:

+ Bỏ ngoài sổ sách kế toán: Trường hợp doanh nghiệp có chứng từ ghi nhận giao dịch phát sinh, nhưng chưa được ghi chép lên sổ sách kếtoán một cách đầy đủ, chính xác.

+ Sai sót trong việc tổng hợp sổ sách kế toán để lập Báo cáo tài chính: Trường hợp doanh nghiệp đã ghi nhận nghiệp vụ đầy đủ nhưng phân loại sai hoặc tổng hợp trình bày không chính xác nên báo cáo tài chính cũng chưa được hoàn thiện.

BCTC là Báo cáo tổng hợp, phức tạp nhất trong các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp. BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền lưu chuyển.
BCTC là Báo cáo mà Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.
Cơ quan quản lý thuế Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép Cơ quan kiểm toán Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng Chủ sở hữu công ty
Thời hạn nộp BCTC của các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước) được quy định như sau: Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính. Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nếu qua kiểm tra phát hiện Báo cáo tài chính có sai lệch thì Expertis sẽ tư vấn như sau:

 • Tư vấn lập báo cáo tài chính đúng chế độ kế toán và số liệu kế toán của đơn vị.
 • Tư vấn nộp điều chỉnh cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật.

Tùy theo từng trường hợp mà Expertis sẽ tư vấn thực hiện xử lý đối với việc thiếu hóa đơn mua vào theo các mức độ như sau:

 • Thiếu do thất lạc bản gốc hóa đơn mua hàng do nguyên nhân chủ quan: Expertis sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp bản sao hóa đơn và thủ tục thông báo mất theo quy định.
 • Trường hợp hóa đơn mua hàng bị mất hoặc bị hủy hoại do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và các nguyên nhân khách quan khác, Expertis sẽ tư vấn thực hiện thủ tục lập bản sao chụp theo quy định pháp luật. Trường hợp đơn vị có liên quan đến việc cung cấp tài liệu kế toán để sao chụp đã giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động thì người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán cần sao chụp tài liệu kế toán phải thành lập hội đồng và lập “Biên bản xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định đó.
 1. Trường hợp lập chưa đầy đủ, Expertis sẽ tư vấn và lập bổ sung cho đầy đủ.
 2. Trường hợp đã lập đầy đủ, Expertis sẽ tư vấn thực hiện thủ tục quy định tại Điều 27 Luật kế toán: Sửa chữa sổ kế toán.

Điều 27. Sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi trụ sở (Hay còn gọi là doanh nghiệp bỏ trụ sở) chia làm nhiều thời điểm để xác định tính pháp lý của hóa đơn bán hàng của đơn vị bỏ trốn xuất cho doanh nghiệp:

 • Bỏ trốn trước khi xuất hóa đơn
 • Bỏ trốn trong khi xuất hóa đơn
 • Bỏ trốn sau khi xuất hóa đơn

Expertis sẽ tư vấn cách xử lý tùy theo 1 trong 3 thời điểm nêu trên, đồng thời tư vấn hồ sơ pháp lý chứng minh giao dịch kinh tếmua/bán (Hợp đồng, thanh toán, giao nhận hàng và hồ sơ có liên quan…) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Thuật ngữ Kiểm tra quyết toán thuế được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Kiểm tra Quyết toán thuế được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Mỗi hành vi có mức xử phạt khác nhau theo thứ tự từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng.

Do tính chất tự khai tự nộp trong quản lý thuế, nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra quyết toán thuế, thì vẫn được nộp điều chỉnh và không coi hành vi sai sót là hành vi vi phạm.

Do vậy, việc thực hiện rà soát và hoàn thiện hồ sơ sớm, đặc biệt là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giảm chi phí phạt và đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp.

Bạn cần tư vấn?

KẾ TOÁN VÀ THUẾ TRỌN GÓI

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ THUẾ TRỌN GÓI

Vui lòng điền những thông tin dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể.