Dịch vụ tư vấn xây dựng Hệ thống tiền lương doanh nghiệp

Các chuyên gia lao động và tiền lương giàu kinh nghiệm của chúng tôi giúp bạn xây dựng Hệ thống tiền lương thích hợp, đồng bộ và tương thích với các quy định pháp luật liên quan

hệ thống tiền lương trong doanh nghiệp

Dịch vụ xây dựng hệ thống tiền lương

Mang lại cho bạn sự hiệu quả

Đồng bộ hệ thống

Đồng bộ hệ thống lương của doanh nghiệp với các hệ thống tài chính khác, loại trừ rủi ra do tương thích với các quy định của pháp luật

Ưu thế tuyển dụng

Chuyển hóa thông số hoạt động kinh doanh vào hệ thống tiền lương, nhờ đó khuyến khích người lao động và tối ưu kết quả kinh doanh

Tối ưu và hợp thời

Tận dụng ưu thế của hệ thống lương 3P, nhờ vậy hệ thống lương doanh nghiệp phù hợp xu thế phát triển doanh nghiệp và thị trường lao động

Dịch vụ xây dựng hệ thống tiền lương

Nội dung của dịch vụ

Chúng tôi tư vấn và xây dựng hệ thống lương theo Hệ thống thang bảng lương thông thường hoặc Hệ thống lương theo mô hình 3P, có thể bao gồm:

 • Xây dựng hệ thống thang bảng lương (theo mô hình truyền thống hoặc theo 3P: Position, Personal, Perfomance)
 • Xây dựng hệ thống quy định chức danh, phòng ban, vị trí (Cơ cấu nhân sự)
 • Phối hợp với công ty để xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự (Quy mô đơn giản, tiêu chuẩn hoặc nâng cao)
 • Xây dựng quy chế lương, thưởng tương ứng hệ thống tiền lương ứng hệ thống lương mới
 • Rà soát và cập nhật Thỏa ước lao động tập thể ứng hệ thống lương mới
 • Rà soát và cập nhật nội quy lao động
 • Rà soát và cập nhật mẫu áp dụng các loại hợp đồng lao động trong doanh nghiệp tương ứng hệ thống lương mới

Chính sách lương phải phục vụ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên chính sách lương phải tuân thủ các ràng buộc của môi trường pháp luật về lao động, việc làm của quốc gia.

Chúng tôi sẽ giúp bạn đồng bộ hệ thống lương (xây dựng mới hoặc hiện hành) so với hệ thống các quy định liên quan đến tiền lương, đó là:

Chính sách lương phải phục vụ cho việc kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên chính sách lương phải tuân thủ các ràng buộc của môi trường pháp luật về lao động, việc làm của quốc gia.

 • Luật lao động
 • Luật việc làm
 • Luật bảo hiểm xã hội
 • Luật bảo hiểm y tế
 • Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Luật chuyên ngành có liên quan (ngành kinh doanh đặc biệt)

Sau khi hoàn tất xây dựng hệ thống cơ cấu tiền lương, chúng tôi tạo lập và đào tạo việc tính lương tương ứng với hệ thống tiền lương được xây dựng, bao gồm:

 • Xây dựng mẫu bảng lương
 • Hướng dẫn cách tính lương và tính mẫu
 • Hướng dẫn cách tính BHXH, TNCN và tính mẫu
 • Hướng dẫn cách thức áp dụng và tư vấn xử lý các tình huống mà công ty dự định gặp phải

mục tiêu của hệ thống tiền lương

Xây dựng hệ thống lương

Nâng cao năng lực doanh nghiệp

Dịch vụ tính lương
Gói dịch vụ toàn diện của chúng tôi mang đến sự minh bạch hơn, năng suất hơn cho doanh nghiệp và trải nghiệm bổ ích cho nhân viên.

Chúng tôi cung cấp cho bạn sự đồng nhất, thông suốt và hợp lý, giúp bạn tận hưởng những lợi ích như là:

 • Giảm chi phí
 • Giữ chân nhân viên tốt hơn
 • Cải thiện hiệu quả đội ngũ
 • Giảm thiểu rủi ro pháp luật
 • Tối ưu chi phí lương
 • Năng lực tương ứng với thu nhập
 • Công bằng và minh bạch
 • Hưởng đầy đủ quyền lợi
 • Cơ hội thăng tiến

hệ thống quản lý tiền lương

hệ thống tiền lương

Hỗ trợ tận tâm

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các hỗ trợ tư vấn các vấn đề lao động, tiền lương, BHXH qua phương tiện thuận lợi cho bạn: email, chatbox, điện thoại, online meeting, trực tiếp

Consulting

hệ thống quản lý nhân sự tiền lương

EN VI
Đăng ký
Dịch vụ
Xây dựng hệ thống tiền lương

Tư vấn tận tâm !

Chúng tôi sẽ tư vấn giải đáp vấn đề của bạn, và đề xuất giải pháp một cách cặn kẽ, phù hợp nhất với nhu cầu và mục tiêu của bạn.

Đăng ký DỊCH VỤ TIỀN LƯƠNG & BHXH

Rà soát miễn phí  hồ sơ tiền lương và BHXH trước đây của bạn!

Chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát hồ sơ Tiền lương & BHXH thời gian trước đây miễn phí và tư vấn cho bạn nên làm gì để hoàn thiện chúng.