Hệ thống kiểm toán, kế toán Việt Nam cần được đổi mới toàn bộ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội thảo chủ đề "Kế toán Việt Nam – Tương lai và triển vọng" được diễn ra ngày 25/5, tại Hà Nội [...]

Hệ thống kiểm toán, kế toán Việt Nam cần được đổi mới toàn bộ2019-05-30T11:25:57+07:00

Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các chi cục thuế phải tiến hành công tác hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019. Bộ [...]

Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/20192019-06-05T09:51:01+07:00

Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật [...]

Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết2019-05-14T16:03:47+07:00

Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 117/2005/TT-BTC

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Căn cứ Nghị định [...]

Thông tư 66/2010/TT-BTC hướng dẫn bổ sung Thông tư 117/2005/TT-BTC2019-05-14T16:04:10+07:00

Thông tư 41/2017/TT-BTC bổ sung hướng dẫn thêm Nghị định 20/2017/NĐ-CP

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày [...]

Thông tư 41/2017/TT-BTC bổ sung hướng dẫn thêm Nghị định 20/2017/NĐ-CP2019-05-14T16:04:27+07:00

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dich liên kết

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung [...]

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dich liên kết2019-05-14T16:04:33+07:00

Nhà đầu tư nước ngoài và những mỗi e ngại về lời hứa đầu tư…

Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc khu vực cấp cao IFC Việt Nam, Campuchia và Lào Đại diện các hiệp hội doanh nghiệp (DN) nước ngoài tại Việt Nam (VN) nhận [...]

Nhà đầu tư nước ngoài và những mỗi e ngại về lời hứa đầu tư…2019-05-08T09:41:32+07:00

Đề xuất Giảm thuế suất Thuế TNDN – Giảm bớt gánh nặng chi phí cho DN

Mới đây,  Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu đề xuất được thông qua, mức thuế [...]

Đề xuất Giảm thuế suất Thuế TNDN – Giảm bớt gánh nặng chi phí cho DN2019-05-04T14:40:29+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo