Chức năng dịch vụ

Dịch vụ kế toán Expertis giúp bạn luôn tuân thủ các quy định về kế toán, đáp ứng các quy định của luật pháp về thuế và tối ưu lợi ích doanh nghiệp kinh doanh.

Nhờ đó, dịch vụ kế toán – thuế của Expertis giúp chủ doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn trong quản lý, làm chủ thời gian kinh doanh, giảm chi phí vận hành doanh nghiệp và loại trừ được các rủi ro pháp lý.

Dịch vụ kế toán

Các dịch vụ Expertis cung cấp

Dịch vụ kế toán và thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán Chất lượng dịch vụ vượt trội, nhờ đó giúp bạn quản lý hệ thống tài chính của doanh nghiệp một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí, tuân thủ pháp luật và tránh được các rủi ro về thuế Tư vấn ngay Dịch vụ kế toán thuế Dịch vụ

Xem chi tiết »
Dịch vụ rà soát sổ sách kế toán

Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán

Dịch vụ kế toán Chúng tôi giúp rà soát sổ sách kế toán, hoàn chỉnh hồ sơ kế toán và khai thuế cho mục đích Quyết toán thuế hoặc để doanh nghiệp quản lý.  Tư vấn ngay Dịch vụ hoàn thiện hồ sơ kế toán Mang lại cho bạn sự an

Xem chi tiết »
Dịch vụ làm báo cáo tài chính

Dịch vụ lập báo cáo tài chính

Dịch vụ kế toán Cung cấp báo cáo tài chính đúng chuẩn, kịp thời Chức năng dịch vụ Dịch vụ lập báo cáo tài chính của Expertis giúp doanh nghiệp có bộ báo cáo tài chính đầy đủ, chuẩn mực, trung thực hợp lý. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể công bố báo cáo tài chính cho

Xem chi tiết »

Dịch vụ kế toán

dịch vụ cho doanh nghiệp quy mô lớn

Dịch vụ kế toán

Khả năng nổi bật của chúng tôi

IFRS Reporting

Thực hiện dịch vụ kế toán trên các phần mềm kế toán nước ngoài

công ty dịch vụ kế toán

dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ kế toán thuế trọn gói tphcm là dịch vụ quan trọng cho doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán

LỢI ÍCH CỦA DỊCH VỤ CỦA EXPERTIS

Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Thấu hiểu

Là chủ doanh nghiệp, bạn nên luôn tìm cách tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc tối đa hóa hiệu suất kinh doanh của mình.

Thế nhưng, cho dù trong môi trường toàn cầu hay Việt Nam, bạn có trách nhiệm phải tuân thủ các quy định về kế toán (chuẩn mực, chế độ kế toán) và những luật điều chỉnh tài chính doanh nghiệp (Luật thuế, Luật kế toán, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư …).

Vì vậy, rõ ràng là có quá nhiều vấn đề trong việc điều hành một doanh nghiệp, điều này có thể gây cho bạn những hạn chế về thời gian và chi phí hoặc có thể khiến bạn chỉ chú ý vào 1 khía cạnh nhất định và khiến bạn không tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. 

Việc tiếp cận và sử dụng một nguồn lực bổ sung cho hoạt động tài chính và kế toán của bạn là rất quan trọng. Bạn có thể giảm quy mô tổ chức nội bộ phức tạp để tạo ra cơ cấu gọn nhẹ.

Kế toán là nghệ thuật tổ chức, thu thập, ghi chép, phân loại, quản lý vật tư hàng hóa, các hoạt động và các sự kiện như chúng diễn ra theo bản chất tài chính và diễn giải kết quả cho đối tượng sử dụng thông qua hệ thống báo cáo và trình bày dữ liệu.

Tại sao lại là nghệ thuật? Đối với những người hành nghề, nghệ thuật là thể hiện trong việc tìm kiếm điểm trung gian giữa việc thực hiện các yêu cầu của kế toán tiêu chuẩn, các hạn chế quy định và lợi ích của ban quản trị công ty.

Kế toán, sử dụng các quy tắc đã được thiết lập, tạo ra một cái nhìn tổng quát về hình ảnh của doanh nghiệp trên khía cạnh tài chính.

Dịch vụ kế toán là các dịch vụ được cung cấp bởi công ty dịch vụ kế toán, bao gồm: làm các nghiệp vụ kế toán, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

EXPERTIS là công ty dịch vụ kế toán hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ kế toán thuế trong gần 20 năm, đội ngũ của chúng tôi được trang bị kiến thức chuyên môn giỏi về kế toán và kết hợp với kinh nghiệm thực tiền cung cấp dịch vụ kế toán và thuế cho nhiều ngành nghề kinh doanh.

Chúng tôi giúp chủ doanh nghiệp đạt được điểm cân bằng giữa việc thực hiện các yêu cầu của kế toán tiêu chuẩn, các hạn chế quy định và lợi ích của ban quản trị công ty.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp với chuyên môn sâu rộng bao gồm:

 • Đảm bảo bạn tuân thủ các yêu cầu tuân thủ luật định về kế toán, tài chính và thuế của Việt Nam;
 • Giúp bạn thực hiện các báo cáo kế toán thường xuyên hàng tháng và bao gồm thông tin cụ thể bạn cần;
 • Giúp bạn yên tâm rằng báo cáo được công bố ra bên ngoài và số liệu kế toán là chính xác và cung cấp sự minh bạch mà các bên liên quan của bạn yêu cầu;
 • Cung cấp nguồn lực cho công việc kế toán nội bộ / kế toán thuê ngoài khi cần thiết. 

Dịch vụ kế toán

FAQ

“Hồ sơ kế toán” là từ thông dụng dùng để chỉ toàn bộ hồ sơ kế toán, tuy nhiên, Luật kế toán không quy định về “hồ sơ kế toán” mà quy định về “Tài liệu kế toán”.

Có thể hiểu, Hồ sơ kế toán chính là Tài liệu kế toán, được định nghĩa như sau:

Tài liệu kế toán là chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo kiểm toán, báo cáo kiểm tra kế toán và tài liệu khác có liên quan đến kế toán.

Hồ sơ kế toán (tài liệu kế toán) mà doanh nghiệp phải lưu trữ được quy định như sau:

Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ bao gồm:

1. Chứng từ kế toán.

2. Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính.

4. Tài liệu khác có liên quan đến kế toán bao gồm các loại hợp đồng; báo cáo kế toán quản trị; hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản; các tài liệu liên quan đến kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán; biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán; quyết định bổ sung vốn từ lợi nhuận, phân phối các quỹ từ lợi nhuận; các tài liệu liên quan đến giải thể, phá sản, chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chấm dứt hoạt động, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị; tài liệu liên quan đến tiếp nhận và sử dụng kinh phí, vốn, quỹ; tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước và các tài liệu khác.

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán (Hồ sơ kế toán) có 3 mức 5 năm, 10 năm và vĩnh viễn được quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Nghị định 174/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

Điều 12: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 5 năm
1. Chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho không lưu trong tập tài liệu kế toán của bộ phận kế toán.

2. Tài liệu kế toán dùng cho quản lý, điều hành của đơn vị kế toán không trực tiếp ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

3. Trường hợp tài liệu kế toán quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 5 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

Điều 13: Tài liệu kế toán phải lưu trữ tối thiểu 10 năm
1. Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán, báo cáo tự kiểm tra kế toán, biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán lưu trữ và tài liệu khác sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

2. Tài liệu kế toán liên quan đến thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; báo cáo kết quả kiểm kê và đánh giá tài sản.

3. Tài liệu kế toán của đơn vị chủ đầu tư, bao gồm tài liệu kế toán của các kỳ kế toán năm và tài liệu kế toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm B, C.

4. Tài liệu kế toán liên quan đến thành lập, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc chuyển đổi đơn vị, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án.

5. Tài liệu liên quan tại đơn vị như hồ sơ kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước, hồ sơ thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hồ sơ của các tổ chức kiểm toán độc lập.

6. Các tài liệu khác không được quy định tại Điều 12 và Điều 14 Nghị định này.

7. Trường hợp tài liệu kế toán quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều này mà pháp luật khác quy định phải lưu trữ trên 10 năm thì thực hiện lưu trữ theo quy định đó.

Điều 14: Tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn
1. Đối với đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn; Hồ sơ, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nhóm A, dự án quan trọng quốc gia; Tài liệu kế toán khác có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán khác phải lưu trữ vĩnh viễn do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán, do ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xác định tính chất sử liệu, ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

2. Đối với hoạt động kinh doanh, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm các tài liệu kế toán có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng.

Việc xác định tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn do người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán quyết định căn cứ vào tính sử liệu và ý nghĩa lâu dài của tài liệu, thông tin để quyết định cho từng trường hợp cụ thể và giao cho bộ phận kế toán hoặc bộ phận khác lưu trữ dưới hình thức bản gốc hoặc hình thức khác.

3. Thời hạn lưu trữ vĩnh viễn phải là thời hạn lưu trữ trên 10 năm cho đến khi tài liệu kế toán bị hủy hoại tự nhiên.

Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán (thời điểm tính thời hạn lưu trữ hồ sơ kế toán) được quy định như sau:

1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán quy định tại Điều 12 khoản 1, 2, 7 Điều 13 và Điều 14 của Nghị định này được tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

2. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với các tài liệu kế toán quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định này được tính từ ngày Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành được duyệt.

3. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ đối với tài liệu kế toán liên quan đến thành lập đơn vị tính từ ngày thành lập; tài liệu kế toán liên quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình được tính từ ngày chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, chuyển đổi loại hình; tài liệu kế toán liên quan đến giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án được tính từ ngày hoàn thành thủ tục giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, kết thúc dự án; tài liệu kế toán liên quan đến hồ sơ kiểm toán, thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền tính từ ngày có báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra, kiểm tra.

Sổ sách kế toán là một nội dung của Hồ sơ kế toán / Tải liệu kế toán đề cập đến nội dung là Sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.

Việc hoàn thiện sổ sách kế đề cập đến trường hợp doanh nghiệp có chứng từ ghi nhận giao dịch phát sinh, nhưng chưa được ghi chép lên sổ sách kếtoán một cách đầy đủ, chính xác. Chính vì chưa có sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác nên báo cáo tài chính cũng chưa được hoàn thiện.

BCTC là Báo cáo tổng hợp, phức tạp nhất trong các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp.

BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

BCTC phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền lưu chuyển.

BCTC là Báo cáo mà Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.

 • Cơ quan quản lý thuế
 • Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép
 • Cơ quan kiểm toán
 • Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng
 • Chủ sở hữu công ty

Thời hạn nộp BCTC của các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp nhà nước) được quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp BCTC năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Nếu qua kiểm tra phát hiện Báo cáo tài chính có sai lệch thì Expertis sẽ tư vấn như sau:

 • Tư vấn lập báo cáo tài chính đúng chế độ kế toán và số liệu kế toán của đơn vị.
 • Tư vấn nộp điều chỉnh cho cơ quan thuế theo quy định pháp luật.

Tùy theo từng trường hợp mà Expertis sẽ tư vấn thực hiện xử lý đối với việc thiếu hóa đơn mua vào theo các mức độ như sau:

 • Thiếu do thất lạc bản gốc hóa đơn mua hàng do nguyên nhân chủ quan: Expertis sẽ hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp bản sao hóa đơn và thủ tục thông báo mất theo quy định.
 • Trường hợp hóa đơn mua hàng bị mất hoặc bị hủy hoại do nguyên nhân khách quan như: thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và các nguyên nhân khách quan khác, Expertis sẽ tư vấn thực hiện thủ tục lập bản sao chụp theo quy định pháp luật. Trường hợp đơn vị có liên quan đến việc cung cấp tài liệu kế toán để sao chụp đã giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động thì người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán cần sao chụp tài liệu kế toán phải thành lập hội đồng và lập “Biên bản xác định các tài liệu kế toán không thể sao chụp được” đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định đó.
 1. Trường hợp lập chưa đầy đủ, Expertis sẽ tư vấn và lập bổ sung cho đầy đủ.
 2. Trường hợp đã lập đầy đủ, Expertis sẽ tư vấn thực hiện thủ tục quy định tại Điều 27 Luật kế toán: Sửa chữa sổ kế toán.

Điều 27. Sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi trụ sở (Hay còn gọi là doanh nghiệp bỏ trụ sở) chia làm nhiều thời điểm để xác định tính pháp lý của hóa đơn bán hàng của đơn vị bỏ trốn xuất cho doanh nghiệp:

 • Bỏ trốn trước khi xuất hóa đơn
 • Bỏ trốn trong khi xuất hóa đơn
 • Bỏ trốn sau khi xuất hóa đơn

Expertis sẽ tư vấn cách xử lý tùy theo 1 trong 3 thời điểm nêu trên, đồng thời tư vấn hồ sơ pháp lý chứng minh giao dịch kinh tếmua/bán (Hợp đồng, thanh toán, giao nhận hàng và hồ sơ có liên quan…) để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Thuật ngữ Kiểm tra quyết toán thuế được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Kiểm tra Quyết toán thuế được hiểu là việc Cơ quan quản lý thuế tiến hành trình tự, thủ tục kiểm tra tính chính xác của việc khai quyết toán thuế của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền tự khai, tự nộp, nhưng phải chịu trách nhiệm về việc tự khai tự nộp thuế của mình. Trong trường hợp có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị phạt tùy theo mức độ phân loại hành vi theo mức độ nghiêm trọng như là:

 • Khai trễ hạn, khai sót nhưng không làm thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai sót số thuế gây thiếu số thuế phải nộp.
 • Khai thiếu số thuế do lỗi cố ý nhưng chưa đến mức trốn thuế.
 • Khai sai thuộc hành vi trốn thuế.

Mỗi hành vi có mức xử phạt khác nhau theo thứ tự từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng.

Do tính chất tự khai tự nộp trong quản lý thuế, nếu doanh nghiệp phát hiện sai sót trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra quyết toán thuế, thì vẫn được nộp điều chỉnh và không coi hành vi sai sót là hành vi vi phạm.

Do vậy, việc thực hiện rà soát và hoàn thiện hồ sơ sớm, đặc biệt là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc giảm chi phí phạt và đảm bảo tuân thủ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và cá nhân người đứng đầu doanh nghiệp.

EN VI
Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Thấu hiểu
Đăng ký Dịch vụ kế toán

Bạn ngại khi bàn giao kế toán?

Chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát hồ sơ thời gian trước để hồ sơ kế toán luôn đầy đủ, đúng đắn.