Lĩnh vực thương mại

Quản lý hàng hoá, tồn kho là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp kinh doanh thương mại, nó quyết định thành bại của doanh nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp bán hàng có lợi nhuận cao nhưng thất bại trong việc quản lý hàng tồn kho làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp.

Thương mại
Xuất nhập khẩu
Kinh doanh đa cấp
Đặc thù dược phẩm
Thương mại điện tử
Trung tâm bán buôn, bán lẻ

EN VI