Lĩnh vực thương mại

Tập hợp các kiến thức quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh đa cấp, Dược phẩm, Thương mại điện tử, Bán buôn, Bán lẻ...