Chức năng dịch vụ

Nhóm dịch vụ về Nhân sự Tiền lương của EXPERTIS được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản lý Lao động, xây dựng hệ thống và tính toán chi phí Lương, tham gia các nghĩa vụ về BHXH cho người Lao động.

Qua đó, doanh nghiệp có thể chuẩn hoá được hệ thống quản lý Lao động, Tiền lương; đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật về Lao động và các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên.

tin nổi bật về Lao động - Tiền lương

Các dịch vụ nhân sự tiền lương Expertis cung cấp

Khả năng nổi bật của chúng tôi
CUNG CẤP GIẢI PHÁP TIỀN LƯƠNG TOÀN DIỆN

Với thế mạnh riêng, giải pháp mang đến thông qua dịch vụ nhân sự tiền lương của Expertis là Chuyên biệt và Toàn diện.

Chúng tôi không chỉ tư vấn áp dụng chính sách lương tối ưu mà còn tư vấn để việc áp dụng chính sách lương vào thực tế tại doanh nghiệp một cách cụ thể, có hệ thống.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết.

+ Ban Giám đốc, đội ngũ tư vấn nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Hơn 18 năm kinh nghiệm thực hiện cho hàng ngàn doanh nghiệp với cách ngành nghề đa dạng.

Dịch vụ của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng.

Điều này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

TƯ VẤN ÁP DỤNG LƯƠNG HIỆU QUẢ - 3P
Tư vấn tiền lương và bảo hiểm xã hội
EN VI
Đăng ký DỊCH VỤ TIỀN LƯƠNG & BHXH

Rà soát miễn phí  hồ sơ tiền lương và BHXH trước đây của bạn!

Chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát hồ sơ Tiền lương & BHXH thời gian trước đây miễn phí và tư vấn cho bạn nên làm gì để hoàn thiện chúng.