Khách hàng của Expertis

“Chúng tôi có những khả năng và kinh nghiệm để đưa ra những câu trả lời bạn cần”

0

Hoàn thành dự án

0

Khách hàng hài lòng

0

Khách hàng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

0

Giải thưởng quốc tế (Most Asia Impactful Service Award 2016

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi được thúc đẩy để làm công việc tốt nhất có thể. Chúng tôi tự hào về việc nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng lâu dài được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều công ty trong nước và quốc tế, những công ty hàng đầu Nhật Bản, Châu Âu, Ấn Độ … những tập đoàn và những nhà sản xuất tốt nhất thế giới.

Giải thưởng

Khách hàng Nhật Bản

Khách hàng Châu Âu

Khách hàng Châu Á (Hàn quốc, Hongkong, Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan ...)

Khách hàng Việt Nam

English Vietnamese