Kê khai thuế với thu nhập cá nhân phát sinh từ nước ngoài

Kê khai thuế với thu nhập cá nhân phát sinh từ nước ngoài như thế nào?

Kê khai thuế

EXPERTIS xin trả lời cho câu hỏi trên:

Cá nhân có nguồn thu nhập trong nước và từ nước ngoài, thời điểm cuối năm khi làm quyết toán thuế phải kê khai và thực hiện công việc quyết toán thuế cho toàn bộ phần thu nhập trong nước và từ nước ngoài. Trừ một số trường hợp thuộc phạm vi tránh đánh thuế 2 lần.

Giải thích cho câu trả lời trên

+ Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế

Theo  Điều 1 thông tư 111/2013/TT-BTC là cá nhân cư trú, có thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

+ Hình thức kê khai thuế

Theo điều 21, khoản 3, a.1 TT 92/2015/TT-BTC

“2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế

a) Nguyên tắc khai thuế

a.1) Cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế là cá nhân sau đây:

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế;

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.”

+ Hồ sơ khai thuế

– Khai theo quý: Tờ khai 02/KK – TNCN (theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Đọc thêm
Thủ tướng ban hành chỉ thị hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

– Khai quyết toán:

Tờ khai quyết toán 02/QTT-TNCN, phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Bản chụp các chứng từ chứng minh: số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài.

Nếu theo quy định của luật nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai nào) do cơ quan trả thu nhập cấp. Hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài (có xác nhận của người nộp thuế bên nước ngoài) (Điều 21, khoản 3, b.2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Nguyên tắc tránh đánh thuế 2 lần

Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phân bổ cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phân bổ được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

(Điều 26, khoản 2, e1 TT 111/2013/TT-BTC)

Khi quyết toán thuế cuối năm sẽ được trừ khoản nộp thuế 2 lần

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất..www.expertis.vn

Quý khác có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp:

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo

Dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán dịch vụ doanh nghiệp

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán cho mục đích quản lý

Tư vấn quyến toán thuế

Lập báo cáo tài chính

Dịch vụ tư vấn giao dich liên kết

Dịch vụ theo dõi BHXH – Lao động tiền lương

EN VI