Thưởng tết và lương tháng 13 có bị tính thuế TNCN?

Thưởng tết và lương tháng 13 có bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

– Lương tháng 13 phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

– Các khoản thưởng đều bị tính thuế TNCN trừ các khoản thưởng sau không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN:

” e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:

e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị – xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

Đọc thêm
Nâng mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng từ 01/7/2020

e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.

Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.”

–  Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm Doanh nghiệp thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho người lao động. Lưu ý: phải thanh toán lương tháng 13 trước thời hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế năm của doanh nghiệp để khoản lương được đưa vào chi phí hợp lý, hợp lệ.

– Tính thuế và khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho khoản thưởng và lương tháng 13 mang tính chất tiền lương tiền công.

 

Giải thích cho cẩm nang trên:

– Căn cứ vào Điều 2, điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC.
– Căn cứ vào Điều 11 thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Căn cứ vào công văn số 380/CT-TTHT về thuế TNCN.

 

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn
dang ky expertis - Thưởng tết và lương tháng 13 có bị tính thuế TNCN

 

Đọc thêm
Lập Báo cáo tài chính ngay khi kết thúc Quý 3 giúp doanh nghiệp cân đối chi phí thuế hiệu quả như thế nào?


Leave a Reply