Thưởng tết và lương tháng 13 có bị tính thuế TNCN?

Thưởng tết và lương tháng 13 hiểu như thế nào cho đúng? Tiền lương tháng 13 và tiền thưởng tết có tính thuế TNCN không? 

Bài viết dưới đây, Expertis sẽ giải đáp các vấn đề trên để doanh nghiệp và người lao động được thông tin chính xác, đúng luật.

 

Hiểu về Tiền lương tháng 13

Theo Điều 103 Bộ Luật Lao động Luật số 10/2012/QH13 quy định về tiền thưởng cho người lao động như sau:

Điều 103. Tiền thưởng

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.”

Trên thực tế, Luật không quy định tháng lương thứ 13, nên doanh nghiệp có thể coi tháng lương thứ 13 là thưởng Tết. Do đó, về nguyên tắc, tiền lương tháng 13, tiền thưởng là khoản không mang tính bắt buộc. Việc có lương tháng 13 (tiền thưởng) sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, đặc biệt là còn căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp (đơn vị sản xuất kinh doanh).

Đọc thêm
Đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đóng thuế

 

Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

 

Theo Khoản 2 Đi