Thủ tục kê khai thuế nhà thầu

Tổ chức nước ngoài kinh doanh; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức Việt Nam, thì phải kê khai và nộp thuế nhà thầu theo quy trình như sau:

kê khai thuế nhà thầu - Tư vấn thuế doanh nghiệp tại tphcm

1.Đăng ký thuế ( Khoản 5, điều 5, TT 80/2012/TT-BTC)

Trường hợp Công Ty mẹ không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì Công Ty tại Việt Nam có trách nhiệm khai và nộp thuế thay.

Trước tiên thì Công ty tại Việt Nam phải đăng ký thủ tục cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho Công Ty mẹ.

Hồ sơ đăng ký thuế như sau:

  • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 80.
  • Bản sao hợp đồng ký với với nhà thầu nước ngoài.
  • Bảng kê 04.1-ĐK-TCT –BK 01 ban hành kèm theo Thông tư 80.
    Thời hạn đăng ký : Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế thay.
  • Cơ quan thuế sẽ giải quyết hồ sơ và cấp mã số thuế cho doanh nghiệp.

2.Căn cứ và phương pháp tính thuế.

Thuế nhà thầu phải nộp trong trường hợp này là thuế thu nhập doanh nghiệp

Số thuế TNDN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNDNxTỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế
Đọc thêm
Mức xử phạt vi phạm hành chính v