Lập báo cáo tài chính2019-04-09T09:45:23+07:00

DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giúp doanh nghiệp có bộ sổ sách và Báo cáo tài chính đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

NỘI DUNG DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vì tính chất quan trọng của Báo cáo tài chính, việc thuê một công ty kiểm toán chuyên nghiệp lập Báo cáo tài chínhlà cần thiết và nên làm, giúp giải quyết những vấn đề rủi ro của doanh nghiệp

Kiểm tra các vấn đề của tờ khai thuế hàng tháng.

Tư vấn điều chỉnh kịp thời sai sót chứng từ, hóa đơn ra, vào.

Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp các sai sót liên

Tư vấn khắc phục, xử lý tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước

Tư vấn cho doanh nghiệp các thông tư, chính sách, luật định về thuế

Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh.

Hoàn tất các thủ tục, in sổ sách và thực hiện bàn giao cho doanh nghiệp

Ngoài ra, quý khách có thể sử dụng thêm dịch vụ giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán thuế cơ quan thuế quyết toán tại doanh nghiệp

4 KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của Expertis, quý khách sẽ an tâm với Báo cáo tài chính cuối năm. Đảm bảo chính xác, an toàn, hiệu quả. Chi phí tiết kiệm nhất. Dữ liệu bảo mật. File mềm lưu trữ lâu dài, tránh mất mát

HỎI ĐÁP

Báo cáo tài chính là Báo cáo tổng hợp, phức tạp nhất trong các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp.

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền lưu chuyển.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (trừ DN nhà nước) được quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính

Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính

Cơ quan quản lý thuế
Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép
Cơ quan kiểm toán
Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng
Chủ sở hữu công ty

Quy định về hình thức và nội dung Báo cáo tài chính được lập theo quy định chuẩn mực kế toán Việt nam và chế độ kế toán áp dụng theo:

Thông tư 200/2014/TT-BTC;

Quyết định 48/QĐ-BTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Báo cáo tài chính là Báo cáo mà Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp

Để được hỗ trợ

Vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi

TIN TỨC LIÊN QUAN

CẨM NANG DOANH NGHIỆP

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo