Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế

tu-van-quyet-toan-thue-KIEM-TOAN-EXPERTIS

Dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế

Dịch vụ này dành riêng cho các doanh nghiệp đã có bộ máy kế toán hoàn thiện và đây là giải pháp hữu ích để nâng cao độ tin cậy của Hệ thống kế toán của doanh nghiệp, và kiểm soát rủi ro về Thuế và Kế toán.

Expertis cung cấp dịch vụ tư vấn quyết toán thuế uy tín, chất lượng giúp nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Năng lực của Expertis

  • Chất lượng
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Thấu hiểu

Phương pháp làm việc

Dịch vụ tư vấn quyết toán thuế của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Phương pháp này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

• Ban Giám đốc, đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm

• Expertis có 15 năm hoạt động kiểm toán và tư vấn cho các DN nước ngoài và Việt Nam

• Expertis luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và thấu hiểu thực tế kinh doanh của khách hàng

Nội dung dịch vụ Tư vấn quyết toán thuế

» Kiểm tra các vấn đề của tờ khai thuế hàng tháng

» Tư vấn điều chỉnh kịp thời sai sót chứng từ, hóa đơn ra, vào

» Kịp thời thông báo cho doanh nghiệp các sai sót liên

» Tư vấn khắc phục, xử lý tồn đọng trong kế toán tài chính năm trước

» Tư vấn cho doanh nghiệp các thông tư, chính sách, luật định về thuế

» Cân đối lãi lỗ, chốt số liệu và lập báo cáo tài chính hoàn chỉnh

» Hoàn tất các thủ tục, in sổ sách và thực hiện bàn giao cho doanh nghiệp

» Giải trình và làm việc với cơ quan thuế khi cơ quan thuế quyết toán tại doanh nghiệp

Hỗ trợ Đại diện giải trình thanh tra thuế từ Expertis

4 giá trị lớn bạn sẽ nhận được từ dịch vụ của chúng tôi

Nhân sự chuyên môn cao

Hợp tác cùng đội ngũ chuyên gia nhân sự  giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao

Hạn chế rủi ro
Có nhân sự đảm nhiệm công việc kịp thời
Tối ưu chi phí

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo tài chính là Báo cáo tổng hợp, phức tạp nhất trong các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp.

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền lưu chuyển.

Cơ quan quản lý thuế

Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép

Cơ quan kiểm toán

Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng

Chủ sở hữu công ty

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (trừ DN nhà nước) được quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quy định về hình thức và nội dung Báo cáo tài chính được lập theo quy định chuẩn mực kế toán Việt nam và chế độ kế toán áp dụng theo:

Thông tư 200/2014/TT-BTC;

Quyết định 48/QĐ-BTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Báo cáo tài chính là Báo cáo mà Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.

Để được hỗ trợ, vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi