Chi phí trước khi thành lập DN có được kê khai khấu trừ thuế GTGT không?

Chi phí trước khi thành lập DN được kê khai khấu trừ thuế GTGT khi có đầy đủ các chứng từ :

– Giấy ủy quyền của Công ty cho cá nhân làm đại diện mua hàng

– Hóa đơn hợp lệ, đúng theo quy định về hóa đơn

– Chứng từ thanh toán quan Ngân hàng, nếu hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng.

Giải thích cho câu trả lời trên

Quy định tại khoản 12b, điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế GTGT:

b) Trước khi thành lập doanh nghiệp, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hóa đơn GTGT đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất..www.expertis.vn
dang ky expertis

 

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp