Làm cách nào để tiếp cận nguồn vốn vay thành công

 

Có rất nhiều người với nhiều hình thức cho vay, bao gồm cả ngân hàng truyền thống và những người cho vay thay thế, đang muốn mở rộng tín dụng. Nhưng thông thường, các doanh nghiệp nhỏ có thể trở thành kẻ thù tồi tệ nhất của chính họ khi nói đến việc áp dụng cho các khoản vay. Dưới đây là một số mẹo để tăng tỷ lệ thành công của bạn trong việc tiếp cận vốn vay.

Làm cách nào để tiếp cận nguồn vốn vay thành công

BẮT ĐẦU MỐI QUAN HỆ VỚI NGÂN HÀNG THẬT SỚM

Bản chất của con người là sẽ không đi tìm nguồn lực cho đến khi bạn cần đến chúng. Tuy nhiên, những mối quan hệ được xây dựng sớm luôn có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Hãy tìm kiếm mối quan hệ với một nhân viên ngân hàng trước khi bạn cần đến nó. Trong khi không có nơi bí mật nào mà người cho vay hay tụ tập để bạn tiếp cận họ thì bạn có thể tham dự các sự kiện hoặc nhờ giới thiệu từ những người quen trong mạng lưới của bạn, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên hoặc các doanh nhân và các chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng một mối quan hệ ngân hàng từ tài khoản vãng lai, thẻ tín dụng và các sản phẩm ngân hàng khác. Nuôi dưỡng mối quan hệ này sẽ tạo nền tảng vững chắc khi bạn cần đến một khoản vay.

Đọc thêm
Tiêu điểm đầu tư 2019: Thủ tục góp vốn, rút vốn, vay của nhà