Mức phạt mới cho hành vi bán hàng đa cấp bất chính

Đối với những hành vi bán hàng đa cấp bất chính mức phạt đã được tăng lên từ 80 – 100 triệu đồng. Và cá nhân liên quan đến những đường dây chưa được cấp phép này bị phạt đến 25 triệu đồng.

Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc vừa ký quyết định ban hành Nghị định 141/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo hành vi bán hàng đa cấp bất chính.

Mức phạt mới cho hành vi bán hàng đa cấp

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất của Nghị định này là mức phạt mới cho hành vi bán hàng đa cấp bất chính

Phạt tiền từ 80-100 triệu đồng khi yêu cầu người khác đặt cọc, tức là nộp một khoản tiền hoặc mua 1 số lượng hàng hoá nào đó để được ký hợp đồng và không thực hiện đúng hoặc cố ý thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hoá theo quy định của pháp luật.

 

Thêm vào đó, mức phạt này cũng được áp dụng cho hành vi cấp tiền hoặc lợi ích kinh tế khác cho người có hành vi bán hàng đa cấp bất chính hay tham gia vào đường dây giới thiệu người khác mà không phải từ việc mua, bán hàng hoá của người được giới thiệu.

Hành vi từ chối chi trả hoa hồng, tiền thưởng hay các khoản lợi ích khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền được nhận, hoặc cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về kế hoạch chi trả các khoản thưởng hoặc gây nhầm lẫn về tính năng cũng như công dụng của hàng hoá cũng bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Nghị định 71/2014/NĐ-CP

Mức phạt tối thiểu ở Nghị định mới cao hơn 20 triệu so với mức phạt tối thiểu cũ ( 60 triệu) ở Nghị định 71/2014/NĐ-CP được ban hành năm 2014 đối với những hành vi bán hàng đa cấp bất chính.

Nghị định mới quy định với những trường hợp hành vi bán hàng đa cấp bất chính được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên sẽ tăng mức phạt lên gấp đôi

Thêm vào đó, các tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị tịch thu tang vật, gồm cả tịch thu các khoản lợi nhuận thu được từ vi phạm trên và buộc phải cải chính công khai.

Nghị định số 141/2018/NĐ-Cp

Ngoài ra Nghị định 141/2018/ NĐ-CP cũng bổ sung mức phạt từ 20-25 triệu đồng đối với cá nhân tham gia vào hoạt động của tổ chức, cá nhân kinh doanh đa cấp nhưng chưa được cấp phép hoạt động ở lĩnh vực này.

30 – 40 triệu là mức phạt dành cho cá nhân tổ chức hội nghị, đào tạo, hội thảo, giới thiệu về hoạt động hành vi bán hàng đa cấp bất chính, chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

“Phạt tiền từ 40 – 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký thu lợi bất chính dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác đến dưới 500 triệu đồng”, theo quy định của Nghị định số 141.

Nghị định số 141/2018/NĐ – Cp chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11.. 

www.expertis.vn

>>  Bán hàng đa cấp đạt doanh thu 4000 tỉ tại Việt Nam