Tin tức mới

Thanh tra kiểm tra thuế

14/7Tổng kết thanh tra kiểm tra thuế 6 tháng 2017

Thanh tra kiểm tra thuế Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức ngày 11/7, Phó [...]

Read More
11
07

TPHCM HD nộp thuế đối với kinh doanh theo hình thức thương mại điện tử

Ngày 30/06/2017, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức thương mại điện tử, thông báo có nội [...]

06
07

Cập nhật một số định hướng về quản lý thuế

Ngày 06/06/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Một số định hướng về [...]

05
07

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy là việc cần thiết thường xuyên xảy ra theo nhu cầu lưu trử của khách hàng, hoặc các bộ phận trong doanh nghiệp. Chuyển đổi hóa đơn điện tử [...]

Đăng ký để Cập nhật tin tức chủ động

Expertis lựa chọn, biên tập và gửi theo lịch hàng tuần và hàng tháng, bao gồm:

»   Cập nhật tin hữu ích về môi trường kinh doanh Việt Nam

»   Cập nhật các quy định mới về Thuế, kiểm toán, kế toán, lao động, quản lý DN

»   Cẩm nang hữu ích cho quản lý, kinh doanh, đầu tư

»   Expertis Insight: Quan điểm của Expertis về các vấn đề có liên quan

Cẩm nang

Báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan nào

17/7Báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan nào

Căn cứ theo quy định tại Điều 110, Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về Chế độ kế toán doanh nghiệp thì: Báo cáo tài chính phải nộp cho cơ quan nào Đối với Doanh nghiệp [...]

Read More
17
07

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: “ Điều 9. Kiểm toán bắt buộc 2. Hợp đồng [...]

06
07

Quy định phân công quản lý thuế ở Tp.HCM

Ngày 13 tháng 05 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn Thành phố Hồ [...]

05
07

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm

Theo quy định của Việt Nam, phần mềm là ngành khuyến khích kinh doanh, do đó nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế đối với phần mềm. Việc ngành phần mềm được hưởng ưu đãi thuế đối [...]

Expertis cung cấp các dịch vụ

Chất lượng – Chuyên nghiệp – Độc lập

Chính xác – Nhanh chóng – HIệu quả tối ưu – Hợp luật pháp Việt Nam

Nắm bắt môi trường, cơ hội đầu tư, kinh doanh, triển khai nhanh chóng hoạt động kinh doanh

Mang lại cơ hội mua bán doanh nghiệp thành công

Khách hàng của Expertis