Search
Close this search box.

Doanh nghiệp phải sửa đổi và đăng ký lại Nội quy lao động từ năm 2021

Cập nhật lúc 20/06/2022 - 05:56 pm

Kể từ ngày 01/01/2021 Bộ Luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Ở thời điểm này, các doanh nghiệp cần sửa đổi Nội quy lao động để phù hợp với những đổi mới của Bộ Luật này.

1. Bổ sung 03 nội dung mới trong Nội quy lao động
Ngoài một số nội dung trước đây đã được quy định như: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc; An toàn, vệ sinh lao động… Tại Khoản 2 Điều 118 của Bộ Luật lao động 2019 còn yêu cầu Nội quy lao động phải có thêm các nội dung:
“- Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
– Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
– Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động.”

2. Bổ sung thêm ngày nghỉ lễ Quốc Khánh
Trong nội dung về thời giờ nghỉ ngơi của Nội quy lao động cụ thể là các ngày nghỉ lễ, tết, doanh nghiệp phải sửa đổi số ngày nghỉ của nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 từ 01 ngày thành 02 ngày theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019

3. Sửa đổi nội dung về làm thêm giờ
Trong nội dung về thời giờ làm việc của Nội quy lao động, doanh nghiệp cần sửa đổi quy định về số giờ làm thêm không quá 40 giờ trong 01 tháng (trước đây chỉ là không quá 30 giờ trong 01 tháng) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019

4. Sửa nội dung về nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương
Cũng trong nội dung về thời giờ nghỉ ngơi của nội quy lao động cần bổ sung thêm 01 trường hợp NLĐ được nghỉ 03 ngày, hưởng nguyên lương theo Khoản 1 điều 115 là: Cha nuôi, mẹ nuôi của NLĐ hoặc của vợ/chồng NLĐ chết

5. Bổ sung thêm trường hợp được sa thải người lao động
Bên cạnh các trường hợp đã được quy định như trước đây như: trộm cắp, tham ô, đánh bạc, tự ý nghỉ việc từ 05 ngày trở lên….thì trong nội dung về xử lý kỷ luật lao động của Nội quy lao động cần bổ sung thêm 01 trường hợp NLĐ bị sa thải là: có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Bộ luật Lao động 2019 quy định: Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản.
Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Powered by BetterDocs