NHNN VN: Doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được giản nợ, giảm lãi vay

Tác động của dịch Covid-19 ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cả nước, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do đó, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm ổn định sản xuất.giảm lãi vay trong mùa dịch Covid-19

giảm lãi vay trong mùa dịch Covid-19

https://www.expertis.vn

 

Hỗ trợ giản nợ, giảm lãi vay trong mùa dịch Covid-19

Ngày 14/2/2020, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP với nội dung trọng tâm:  “Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới để ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch”. 

Theo đó, ngày 24/2/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Văn bản số 1117/NHNN-TD, trong đó yêu cầu  các tổ chức tín dụng xem xét chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch Covid-19 để thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ; miễn, giảm lãi vay; tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có dư nợ gốc và/hoặc lãi đến kỳ hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày 31/3/2020 cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết.

 

Đọc thêm
Chính thức cấm "dịch vụ đòi nợ thuê" từ 1/1/2021

Điều kiện áp dụng

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng phải đảm bảo 2 yêu cầu sau đây:

1. Khách hàng chủ động đề nghị gia hạn thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ và được tổ chức tín dụng đánh giá về mức độ thiệt hại, ảnh hưởng, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

2. Tổ chức tín dụng có hướng dẫn triển khai nội dung này thống nhất trong toàn hệ thống, trong đó đã thiết lập các quy định cụ thể về: Tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống.

Đồng thời, tổ chức tín dụng phải chủ động tạo điều kiện cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ổn định sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện trên tinh thần chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm trong các công tác hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn này, đảm bảo chặt chẽ, an toàn, đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Song song đó, các tổ chức tín dụng phải báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới theo quy định đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vào ngày 15/03 và ngày 31/03 cho Ngân hàng Nhà nước (thông qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế).

 

Đọc thêm
Đề xuất "Lập tổ công tác đặc biệt để thu hút vốn FDI chất lượng sau dịch"

 

 

EN VI