Dịch vụ Kế toán – thuế trọn gói

dịch vụ kế toán thuế trọn gói

https://www.expertis.vn

DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ TRỌN GÓI GIÚP DOANH NGHIỆP GIẢI QUYẾT CÁC RỦI RO THƯỜNG TRỰC

Những đổi mới trong Luật Kế toán thuế năm 2019

Những quy định và các chính sách về Thuế mỗi năm đều có sự thay đổi. Để phòng tránh được các sai phạm về pháp luật, mỗi nhân viên của bộ phận Kế toán thuế của doanh nghiệp cần phải liên tục cập nhật các thông tin mới để thực hiện công tác đúng với quy định.

Trong năm 2019, Luật thế có sửa đổi ở một số điều luật mà mỗi doanh nghiệp cần phải lưu ý như sau:

 • Về việc Đăng ký thuế

Tại Thông tư 95/2016/TT-BTC có quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ đăng ký thuế; cách thức và thời hạn thay đổi thông tin đăng ký thuế; việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, các quy định về Thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế đều cũng được quy định rõ tại thông tư.

 

Tin liên quan:

 

 • Các vấn đề về Hóa đơn của doanh nghiệp

+ Những sửa đổi mới về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (hướng dẫn thi hành tại Thông tư 39/2014/TT-BTC)

+ Các cải cách giúp đơn giản trong thủ tục hành chính về thuế (tại Thông tư 119/2014/TT-BTC)

+ Những sửa đổi trong quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39 và thông tư 26/2017/TT-BTC) ban hành ngày 27/04/2017, có hiệu lực ngày 12/06/2017.

Quy định về Xử phạt Vi phạm:

+ Thông tư 10/2014/TT-BTC – Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

+ Nghị định 11/VBHN-BTC – Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn do Bộ Tài chính ban hành ngày 20/07/2016, hợp nhất ngày 20/07/2016.

+ Thông tư 176/2016/TT-BTC – Hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn.

 • Về Hóa đơn điện tử:

+ Hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý Hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

+ Quy định về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

 • Quy định mới về các loại thuế doanh nghiệp:

– Thuế Giá trị gia tăng

– Thuế Môn bài

– Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

– Các luật định về Kê khai thuế, Xử phạt vi phạm về thuế,…

Những sửa đổi mới từ luật pháp liên quan về Kế toán – thuế đòi hỏi các doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh trong công tác kế toán tại doanh nghiệp để tránh vi phạm các điều luật, đồng thời hướng đến xây dựng Hệ thống kế toán thuế CHUYÊN NGHIỆP, AN TOÀN để doanh nghiệp an tâm thực hiện các chiến lược kinh doanh.

 

Xem thêm:

Thực trạng công tác  Kế toán thuế tại các doanh nghiệp hiện nay 

Trong quá trình thực hiện công việc kế toán tại doanh nghiệp luôn tồn đọng một số điểm sai sót do chưa cập nhật kịp thời các sửa đổi của pháp luật hoặc có thể xuất phát từ những sai sót trong những nghiệp vụ thông thường. Trong đó, có một số lỗi vi phạm có thể dẫn đến bị xử phạt nếu không cẩn thận trong Kế toán thuế. 

Cụ thể, ngày 12/3/2018, Nghị định Số 41/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, mức xử phạt các vi phạm hành chính trong công tác kế toán của doanh nghiệp.

STT LỖI VI PHẠM MỨC PHẠT

( Triệu đồng)

01 Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 40 – 50
02 Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh 20 – 30
03 Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền 20 – 30
04 Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán 20 – 30
05 Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ 10 – 20
06 Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 05 – 10
07 Chữ ký không thống nhất 05 – 10
08 Hạch toán sai tài khoản kế toán 05 – 10
09 Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng 05 – 10
10 Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng 05 – 10
11 BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc 05 – 10
12 Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu 05 – 10
13 Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ 05 – 10
14 Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo 05 – 10
15 Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt 05 – 10
16 Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra 03 – 05
17 Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký 03 – 05
18 Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định 03 – 05
19 In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai 01 – 02
20 Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký 01 – 02

Các rủi ro thường trực của doanh nghiệp trước các kỳ thanh tra

 • Nhân sự Kế toán CHƯA CÓ KINH NGHIỆM chuẩn bị, sắp xếp các loại hồ sơ, chứng từ gốc trước các kỳ thanh tra làm cho hồ sơ và sổ sách kế toán lộn xộn
 • Không có NGƯỜI ĐẠI DIỆN hoặc người đại diện chưa có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế
 • KHÓ KHĂN trong quá trình tổng hợp và chuẩn bị sổ sách do Kế toán công ty nghỉ hoặc thay đổi
 • Luật Thuế, kế toán thay đổi quá thường xuyên nhưng nhân sự kế toán CHƯA CẬP NHẬT kịp thời
 • Chi phí thuế và quyết toán thuế CHƯA TỐI ƯU

 

Nội dung công việc của Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký các loại thuế của doanh nghiệp

– Lập các Báo cáo về thuế Môn bài

– Lập các Báo cáo về thuế GTGT

– Lập các Báo cáo về thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN

– Lập các Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN

– Giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế

 

 • Thực hiện cụ thể các công việc Kế toán – thuế

– Tư vấn việc sử dụng hóa đơn đầu vào, đầu ra hợp lý

– Phân loại chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra

– Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN

– Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định

– Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán

+ Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi

+ Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả

+ Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định

+ Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.

+ Lập sổ cái các tài khoản

+ Lập sổ nhật ký chung

+ Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN

– Lập báo cáo tài chính cuối năm

 

Tại sao nên chọn dịch vụ Kế toán thuế trọn gói của Expertis 

Với hơn 15 năm thành lập và đã phát triển, Expertis đã và đang cung cấp hầu hết các dịch vụ từ các lĩnh vực về Kế toán – thuế, Kiểm toán, Tư vấn thành lập doanh nghiệp. Các dịch vụ chuyên sâu cho 3 mảng dịch vụ trên đáp ứng được thiết yếu cho hàng nghìn doanh nghiệp. 

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Expertis tự tin trở thành đối tác đáng tin cậy cho đông đảo các doanh nghiệp và chúng tôi mong muốn tiếp tục là bạn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên hành trình đặt các mục tiêu kinh doanh.

Kiến thức và kỹ năng SẮC BÉN Dịch vụ CHẤT LƯỢNG BẢO VỆ doanh nghiệp an toàn
Trải qua hơn 15 năm hoạt động, đội ngũ nhân sự của chúng tôi là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán. Expertis tự tin về trình độ, năng lực để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ tối quan trọng này! Expertis luôn hướng đến những giá trị tốt nhất mà doanh nghiệp cần có, hướng đến phong cách làm việc chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ Kế toán thuế trọn gói chất lượng nhất trong thị trường có nhiều sự lựa chọn như ngày nay! Đã đồng hành cùng sự phát triển của hàng ngàn doanh nghiệp, Expertis hiểu được những mối bận tâm của khách hàng về lĩnh vực kế toán như thế nào. Từ đó, chúng tôi có những định hướng và cung cấp các giải pháp phù hợp để bảo vệ doanh nghiệp an toàn!

 

ĐỂ CẢI THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, ĐỂ AN TOÀN VƯỢT QUA CÁC ĐỢT THANH TRA TỪ CƠ QUAN THUẾ. HÃY LIÊN HỆ VỚI EXPERTIS ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP!

 

 

Đọc thêm
Dịch vụ Kế toán Thuế và Quản lý Tiền lương - BHXH
EN VI