Rà soát người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu từ cơ quan thuế

Năm 2018, cơ quan Thuế đã phối hợp cung cấp mã số thuế của gần 30.000 đơn vị mới thành lập; danh sách hơn 27.000 đơn vị ngừng sản xuất kinh doanh, bỏ trốn, bị phong tỏa hóa đơn; hơn 6.000 đơn vị có dấu hiệu vi phạm Luật Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế. Đặc biệt, rà soát Bảo Hiểm Xã Hội năm 2017, có 35.300 DN chưa tham gia Bảo Hiểm Xã Hội với 482.911 lao động và 25.380 DN chưa tham gia đủ số lao động, với 955.380 người

Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, kiểm soát phát triển người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng Bảo Hiểm Xã Hội đột xuất trong năm 2019.

người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp.

Sau khi nhận được dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp, các phòng, ban chuyên môn của Bảo Hiểm Xã Hội các tỉnh thành yêu cầu DN (Doanh nghiệp) lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho NLĐ (người lao động); đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra nếu doanh nghiệp không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng Bảo Hiểm Xã Hội không đầy đủ, không đúng thời hạn.

Trong đó nêu rõ: Sau khi kết thúc thời gian yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tham gia đóng BHXH, nếu doanh nghiệp vẫn không thực hiện, thì trong thời hạn 5 ngày tiếp theo cơ quan BHXH đề nghị các cơ quan liên quan như: Công an tỉnh/huyện, Thuế, KH-ĐT, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để phối hợp mời doanh đến cơ quan BHXH làm việc, yêu cầu lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, Bảo Hiểm Xã Hội các tỉnh thành phải thường xuyên kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng doanh nghiệp giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh… để đôn đốc đóng, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm doanh nghiệp ngừng hoạt động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tại cơ quan

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày yêu cầu doanh nghiệp đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động, nếu doanh nghiệp chây ì đóng Bảo Hiểm Xã Hội cho người lao động, Bảo Hiểm Xã Hội các tỉnh, thành phố phải tổ chức thanh tra chuyên ngành đột xuất.

Trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng thì cần ưu tiên hoàn thiện thủ tục chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, truy tố và xử lý hình sự về tội trốn đóng Bảo Hiểm Xã Hội.

Công văn cũng nêu rõ là chậm nhất đến ngày 31-12, Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Kèm theo là thanh tra đối với các DN trốn đóng và các DN đóng không đủ số người lao động thuộc đối tượng phải tham gia Bảo Hiểm Xã Hội nhưng trốn đóng từ năm 2019 trở về trước.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí là một phương pháp tốt nhất để giảm thiểu tình trạng chủ doanh nghiệp sử dụng lao động tại cơ sở trốn đóng, đóng thiếu Bảo Hiểm Xã Hội cho người lao động; nhằm  đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động theo đúng quy định.

 

www.expertis.vn