Tổng hợp hỗ trợ về thuế cho DN gặp khó khăn do Covid-19

Đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Các hỗ trợ và các hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Gia hạn thời gian nộp thuế

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần làm gì khi áp dụng?

1. Đọc kỹ các quy định áp dụng cho doanh nghiệp, liên hệ với cơ quan có quản lý thuế trong trường hợp có điểm áp dụng chưa rõ, nộp hồ sơ gia hạn và hồ sơ có liên quan đúng thời hạn.

2. Trường hợp cần sự hỗ trợ của Expertis, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tư vấn trực tuyến

Chuyên gia tư vấn Tiền lương, Bảo hiểm xã hội sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE
EN VI