10.314 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10

Đó là thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, cụ thể, trong tháng 10/2016, cả nước có 10.314 DN được thành lập mới với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số DN và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016. với tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251 DN.

Nhờ những chuyển biến tích cực từ kinh tế vĩ mô đã tác động mạnh mẽ đến tình hình sản xuất kinh doanh trong nước. Do đó, tình hình sức khỏe của doanh nghiệp trong nước đã có chuyển biến rõ nét hơn, theo số liệu thống kê cho thấy, tính chung 10 tháng/2016, với tổng số DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251 DN, trong đó: có 91.765 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng và 22.486 DN quay trở lại hoạt động.

Đặc biệt, số DN thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 49.785 DN đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 23.225 DN, loại hình công ty cổ phần là 15.079 DN, loại hình DN tư nhân là 3.664 DN và loại hình công ty hợp danh là 12 DN. Duy chỉ có loại hình DN tư nhân là giảm (18,8%) so với cùng kỳ, các loại hình DN còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.