Kiểm toán về tuân thủ

Image of two young businessmen discussing document in touchpad at meeting

Kiểm toán về tuân thủ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Expertis cung cấp dịch vụ soát xét tuân thủ, thực hiện toàn bộ công việc Kế toán – Thuế – Tiền lương – BHXH dựa trên mức độ tuân thủ mong muốn của doanh nghiệp. Bằng cách này, doanh nghiệp có thể yên tâm về mức độ tuân thủ đúng với luật hiện hành.

Năng lực của Expertis

  • Chất lượng
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Thấu hiểu

Phương pháp làm việc

Kiểm toán về tuân thủ của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng. Phương pháp này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của Doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

• Ban Giám đốc, đội ngũ kiểm toán viên, chuyên gia nước ngoài nhiều năm kinh nghiệm

• Expertis có 15 năm hoạt động kiểm toán và tư vấn cho các DN nước ngoài và Việt Nam

• Expertis luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và thấu hiểu thực tế kinh doanh của khách hàng

Tuân thủ quy định về tài chính kế toán theo ngành nghề Kinh doanh

Luật về Trường học Luật Công nghệ thông tin
Luật về Thương mại Luật Kiểm toán
Luật Ngành cho thuê lao động Luật Y tế

Tuân thủ pháp luật về quản lý nhà nước

Nghĩa vụ nộp thuế

Nghĩa vụ nộp thuế được tính dựa trên cách xác định từng loại thuế, thông thường doanh nghiệp sẽ có các nghĩa vụ thuế như sau :

Loại thuế Tiền thuế Phạt nộp chậm Phạt VPHC
Thuế Môn bài Đóng 01 lần/năm Nhỏ Chậm nộp tờ khai/Tờ khai sai
Thuế GTGT Tính theo % (0-5-10) trên doanh thu xuất hóa đơn 0,03%/ngày; 0,9%/tháng; 11%/năm Chậm nộp tờ khai/Tờ khai sai/Khai sai phạt 20%
Thuế TNDN 20% trên lợi nhuận(Doanh thu-Giá vốn-Chi phí) 0,03%/ngày; 0,9%/tháng; 11%/năm Chậm nộp tờ khai/Tờ khai sai/Khai sai phạt 20%
Thuế TNCN Lũy tiến từ 5% đến 35% tùy theo thu nhập và 1 số trường hợp đặc biệt 0,03%/ngày; 0,9%/tháng; 11%/năm Chậm nộp tờ khai/Tờ khai sai/Khai sai phạt 20%

DN căn cứ thực tế phát sinh của doanh nghiệp để thực hiện việc lập chứng từ thuế và từ đó lập tờ khai thuế phù hợp quy định pháp luật từng loại thuế. Các lỗi sẽ bị xử lý theo luật thuế như bảng trên.

Nghĩa vụ tuân thủ về kế toán

Doanh nghiệp cần duy trình một hệ thống sổ sách kế toán theo quy định của 3 luật trên và nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền.

Việc BCTC được lập không đúng so với tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp sẽ dẫn đến các vi phạm hoặc làm khó khăn trong việc giải trình với ngân hàng hoặc cổ đông góp vốn.

Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật khi sử dụng lao động

DN cần thực hiện các công việc phù hợp với các Luật phải tuân thủ khi có sử dụng lao động. Việc thực hiện không đúng có thể dẫn đến các hệ quả :

– Khiếu kiện lao động, tranh chấp lao động

– Tranh chấp tiền lương / Bị phạt do thực hiện sai quy định về tiền lương

– Thanh tra BHXH > Truy thu BHXH > Phạt BHXH

Nghĩa vụ tuân thủ khác

– Giao dịch liên kết (Chuyển giá và Chống chuyển giá)

– Kết quả là hệ thống Báo cáo chống chuyển giá cần được thực hiện

– Quy định về báo cáo thống kê

– Quy định về Báo cáo Đầu tư >> Báo cáo đầu tư (Chủ yếu DN FDI)

Nội dung Kiểm toán về tuân thủ

» Tư vấn xác định các nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp phải tuân thủ

» Soát xét việc thực hiện các báo cáo và mức độ tuân thủ của các nội dung sau: Báo cáo thuế Môn bài, Báo cáo thuế GTGT, Báo cáo thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN, Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN, Báo cáo thuế nhà

» Tư vấn và soát xét sự phù hợp của hệ thống kế toán hiện hành so với các yêu cầu kê khai và báo cáo

» Soát xét các nghiệp vụ kế toán của Bên A phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Bên A đã đăng ký áp dụng

» Soát xét việc lập Báo cáo tài chính của Bên A theo quy định của Chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng

» Việc Lập hợp đồng lao động; Nội quy lao động

» Việc Xây dựng Thang lương; Bảng lương

» Việc tính Lương, tính Thuế thu nhập cá nhân, tính các Khoản giảm trừ người lao động

» Việc việc tuân thủ chế độ Bảo hiểm xã hội của người lao động

» Tư vấn và soát xét về chuyển giá và báo cáo chuyển giá

» Hỗ trợ giải trình với cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Kiểm toán nhà nước, Thanh tra thuế

» Tư vấn tính hợp lý của việc lưu trữ hồ sơ kế toán nêu trên tại Bên A

» Tư vấn chính sách thuế liên quan đến Bên A

» Tư vấn giải đáp các thắc mắc về Luật thuế, Luật kế toán, Luật kinh doanh

» Thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về Luật thuế, đầu tư, môi trường kinh doanh cho Bên A hoặc khi Bên A yêu cầu

Chuyên mục Hỏi - đáp

Báo cáo tài chính là Báo cáo tổng hợp, phức tạp nhất trong các loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp.

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu; Doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và chi phí khác; Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh; Các luồng tiền lưu chuyển.

Cơ quan quản lý thuế

Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép

Cơ quan kiểm toán

Ngân hàng và tổ chức có quan hệ tín dụng

Chủ sở hữu công ty

Thời hạn nộp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp (trừ DN nhà nước) được quy định như sau:

Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 30 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Các doanh nghiệp khác: thời hạn nộp báo cáo tài chính năm là ngày 90 tính từ ngày kết thúc năm tài chính.

Quy định về hình thức và nội dung Báo cáo tài chính được lập theo quy định chuẩn mực kế toán Việt nam và chế độ kế toán áp dụng theo:

Thông tư 200/2014/TT-BTC;

Quyết định 48/QĐ-BTC

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Báo cáo tài chính là Báo cáo mà Giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức, và cam kết những số liệu là đúng đắn, trung thực hợp lý, là căn cứ để làm việc khi kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhà nước, là trách nhiệm trực tiếp của Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp.

Để được hỗ trợ, vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi