Nhận diện các tình huống khiến doanh nghiệp gặp rủi ro thanh tra BHXH cao

VẤN ĐỀ THANH TRA BHXH

Bối cảnh pháp luật

Năm 2019, Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, kiểm soát phát triển người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra BHXH đột xuất từ năm nay.

thanh tra BHXH - CTY KIỂM TOÁN EXPERTIS

Để đánh giá đúng tình hình rủi ro cho Doanh nghiệp về Lao động – Tiền lương – BHXH, Doanh nghiệp tham khảo các link sau:

>> Rà soát người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu từ cơ quan thuế

 Tại đây: https://expertis.vn/co-quan-thue-ra-soat-nguoi-tham-gia-bhxh/

>> Gấp rút triển khai và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH

 Tại đây: https://expertis.vn/hoan-thanh-chi-tieu-bao-phu-bhxh/

>>  “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động”

 Tại đây: https://expertis.vn/trach-nhiem-hinh-su-phap-nhan-thuong-mai-2/

Các trường hợp khiến doanh nghiệp có khả năng bị thanh tra BHXH

» Những doanh nghiệp vừa quyết toán thuế
» Những doanh nghiệp đang chuẩn bị thanh toán tiền hưởng trợ cấp bảo hiểm
» Những doanh nghiệp nợ BHXH nhiều và kéo dài không có dấu hiệu nộp
» Khi doanh nghiệp báo giảm hoặc bổ sung lao động
» Những doanh nghiệp bị nghi ngờ trục lợi bảo hiểm (“Không khớp số liệu” giữa Bảng lương công bố # Tiền lương được tính vào chi phí doanh nghiệp)

 

VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Giải pháp nào để hạn chế bị truy thu?

Làm hồ sơ như thế nào cho đúng luật Lao động – Tiền lương – BHXH ? 

“Trách nhiệm hình sự” khi không đóng BHXH sẽ như thế nào?

Làm thế nào đưa lương vào chi phí ?

ĐỂ CÓ ĐƯỢC PHƯƠNG ÁN TỐI ƯU và AN TOÀN CHO DOANH NGHIỆP

🔜 Hãy LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI qua:

» Email: admin@expertis.vn

» Hotline: 0903 024 034

 

Công ty Kiểm toán và Tư vấn Expertis:

» Là tổ chức Kiểm toán và Tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh.

» Đội ngũ Expertis tinh thông các chuyên môn: Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Quản trị, Luật kinh doanh và công nghệ thông tin.

» EXPERTIS là thành viên của các tổ chức: BNI, VCCI, YBA, VACPA, VTCA, …

» Tháng 6/2016, EXPERTIS đã vinh dự nhận giải thưởng “Asia Most Impactful Service Award 2016”.

https://www.expertis.vn