Công cụ tra cứu Trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực vào ngày 01/01 năm 2018, lần đầu tiên quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại…www.expertis.vn

hình sự pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại (hay chính là doanh nghiệp) phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 203, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 225, 226, 227, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 300 và 324 của Bộ luật này.

Đây là công cụ cho phép tra cứu nhanh chóng trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại cách gõ vào ô tìm kiếm từ khóa cần thiết