fbpx

Năm 2019 cần thực hiện hồ sơ BHXH để an toàn

hồ sơ BHXH

Doanh nghiệp thế nào thì rủi ro bị thanh tra, kiểm tra cao?

Năm 2019 là, Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 530/BHXH-BT về việc rà soát, khai thác, kiểm soát phát triển người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp. Đồng thời tăng cường tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất trong năm 2019. (Cơ quan thuế rà soát người tham gia bhxh) .Vì vậy, rất nhiều Doanh nghiệp có sự chênh lệch giữa số liệu bên BHXH và bên Thuế, bị các cơ quan liên ngành thanh tra, kiểm tra và xử phạt.

Vậy hiện nay, Doanh nghiệp (DN) phải tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động đúng đối tượng, đúng các khoản thu nhập tính đóng BHXH thì mới được đưa lương vào chi phí. (Làm thế nào đưa lương vào chi phí ?)

 

Công ty bạn có số tham gia BHXH khác số kê khai tiền lương tính vào chi phí

>> Rủi ro thanh tra rất cao. Liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn giải pháp <<

HOTLINE : 0903 024 034 (viber/ zalo/ call, whatsapp)

 

Tình trạng thi hành pháp luật BHXH hiện nay như thế nào?

Để đánh giá đúng tình hiện rủi ro cho Doanh nghiệp về Lao động – Tiền lương – BHXH, Doanh nghiệp tham khảo các link sau:

Rà soát người tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thông qua dữ liệu từ cơ quan thuế – Tại đây: https://expertis.vn/co-quan-thue-ra-soat-nguoi-tham-gia-bhxh/

Gấp rút triển khai và hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH – Tại đây: https://expertis.vn/hoan-thanh-chi-tieu-bao-phu-bhxh/

Điều 216 của Bộ luật Hình sự quy định về “Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động” – Tại đây: https://expertis.vn/trach-nhiem-hinh-su-phap-nhan-thuong-mai-2/

Bạn là giám đốc nhưng chưa rõ tình trạng thực hiện pháp luật BHXH như thế nào ?

Làm hồ sơ như thế nào cho đúng luật Lao động – Tiền lương – BHXH?

Doanh nghiệp NHẤT QUYẾT phải có đầy đủ 3 bộ hồ sơ này được thực hiện đúng theo quy định về Luật Lao động – Tiền lương – BHXH.

Một bộ hồ sơ cho 1 lao động bao gồm:

 • Hồ sơ lao động
 • Hồ sơ tiền lương
 • Hồ sơ bảo hiểm xã hội

Để đảm bảo có đủ 3 bộ hồ sơ trên, Doanh nghiệp cần tổ chức thực hiện đúng quy định các luật liên quan đến Lao động – Tiền lương – BHXH, cụ thể như sau:

A. Hồ sơ tiền lương, bao gồm:

Hồ sơ về lao động

 1. Hợp đồng lao động, quyết định liên quan cho Người lao động mới phát sinh trong tháng
 2. Khai trình lao động mỗi năm 2 lần cho DN VN và 4 lần cho DNNN
 3. Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Nội quy lao động đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật  Nội quy lao động và đăng ký lại
 4. Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Thỏa ước lao động đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Thỏa ước lao động và đăng ký lại

Hồ sơ về tiền lương

 1. Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Quy chế lương đã ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Quy chế lương
 2. Đối chiếu các khoản phát sinh Tiền lương với Thang Bảng lương + Quy định chức danh đã đăng ký và ban hành lần đầu, nếu có phát sinh thì cập nhật Thang Bảng lương + Quy định chức danh và đăng ký lại
 3. Kiểm tra bảng công (nếu có tăng ca)
 4. Lập Bảng lương Công bố của doanh nghiệp
 5. Đăng ký Mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc (Nếu có phát sinh người lao động chưa đăng ký)

B. Thực hiện thủ tục BHXH:

 1. Bảng đóng BHXH
 2. Đối chiếu, thông báo đóng tiền bảo hiểm xã hội phải nộp
 3. Lập hồ sơ tăng, giảm, điều chỉnh
 4. Khai trình hưởng chế độ bảo hiểm: ốm đau,thai sản, hưu trí, tử tuất …
 5. Xin cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
 6. Cập nhật hồ sơ công đoàn (Nếu có)
 7. Theo dõi quỹ công đoàn tại doanh nghiệp

 

Bạn “đau đầu” với số lượng Hồ sơ lao động, Hồ sơ tiền lương, Hồ sơ bảo hiểm xã hội phải thực hiện hàng tháng, chi phí thực hiện quá cao, liên hệ ngay để chúng tôi tư vấn giải pháp