Thanh tra giao dịch liên kết năm 2019: Con số truy thu trên 6.748 tỷ đồng đối với DN vi phạm

Căn cứ vào số liệu thống kê của Tổng cục Thuế, Thanh tra Thuế đã thanh tra 214 doanh nghiệp (DN) có hoạt động giao dịch liên kết, số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra trên 6.748 tỷ đồng chỉ trong 7 tháng đầu năm 2019. 

Thanh tra giao dịch liên kết

https://www.expertis.vn

Kết quả đợt thanh tra giao dịch liên kết trong 7 tháng đầu năm

Cụ thể sau đợt thanh tra, kết luận về con số truy thu, truy hoàn và phạt gần 838 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 2.774 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 11,8 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế gần 3.124 tỷ đồng. Qua thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế đã truy thu hơn 236 tỷ đồng, giảm lỗ hơn 1.088 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.942 tỷ đồng. Còn trong 2 năm 2017 – 2018, Tổng cục Thuế đã truy thu trên 1.400 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra xác định lại giá giao dịch liên kết.

Tổng cục Thuế nhận định, kể từ khi thực hiện Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về tăng cường thanh tra, kiểm soát DN, chống thất thu ngân sách, số lượng DN tự nguyện kê khai giao dịch liên kết đã tăng lên qua các năm. Nhìn chung, các DN đã dần dần chuyển biến về nhận thức, tự giác tuân thủ việc kê khai về đối tượng áp dụng và lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.

Ông Phạm Ngọc Lai – Quyền Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế)  cũng nhấn mạnh thêm về mặt tích cực của việc tăng cường thanh tra các DN có giao dịch liên kết như sau: “Việc ngành thuế tăng cường rà soát, đôn đốc DN thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết theo quy định đã tạo điều kiện cho nhiều DN lập hồ sơ chứng minh xác định giá thị trường đối với các giao dịch liên kết.

Hơn nữa, đa phần các DN có phát sinh giao dịch liên kết là những DN có quy mô lớn, nên việc thanh tra sẽ giúp cho những DN này thực hiện đúng những quy định mới, tiến tới hoàn thiện quy trình trong giao dịch liên kết.

Bởi lẽ, các DN thường đối mặt với 4 rủi ro lớn khi kê khai giao dịch liên kết là: Sai sót trong lập hồ sơ, không có cơ sở dữ liệu để so sánh, rủi ro giải trình với cơ quan thuế và các thách thức phát sinh từ nền kinh tế kỹ thuật số – Nhận định từ chuyên gia Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Điển hình một số tình huống cụ thể tại DN như sau:

Khi tiến hành lập hồ sơ về giao dịch liên kết, kế toán ở các DN thường ghi thiếu mã số thuế, chọn không đúng quốc gia của bên liên kết, xác định mối quan hệ giữa các bên chưa đúng,… Trong khi đó, cơ quan thuế thường chú ý những giao dịch liên quan đến các quy định về thuế của các nước. Do vậy, những lỗi sai này thường sẽ khiến DN gặp rủi ro cao.

Ông Lê Khánh Lâm, Phó Tổng giám đốc RSM Việt Nam cũng đưa ra một trường hợp mà đa số các DN hay mắc phải là DN không thuộc trường hợp miễn trừ, nhưng vẫn kê khai là được miễn. Tuy nhiên, DN nên biết rằng cơ quan thuế sẽ có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập DN phải nộp.

Một vấn đề khác cũng đang được quan tâm là những quy định khống chế lãi vay tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Cụ thể, sau 2 năm triển khai Nghị định này, Tổng cục Thuế cũng đã nhận được những kiến nghị của cộng đồng DN về vướng mắc liên quan đến quy định khống chế lãi vay trong quy định. Tổng cục Thuế đã tập hợp các ý kiến vướng mắc của DN, xây dựng và hoàn thiện Dự thảo nghị định mới trình Bộ Tài chính và trình Chính phủ trong năm nay để thay thế Nghị định 20.Leave a Reply