Tổng hợp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Dưới đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ người dụng lao động (DN) và cho người lao động làm việc tại DN gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Các hỗ trợ được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Hỗ trợ của chính phủ

Số Văn bản Ngày hiệu lực
1 Chỉ thị 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành 04/03/20
2 Công văn 9739/SLĐTBXH-LĐ hướng dẫn hồ sơ xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 01/04/20
3 Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Bao gồm cả NLĐ và người sử dụng lao động) 09/04/20
4 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 19/10/20
5 Công văn 2059/TLĐ của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 28/05/21
6 Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 01/07/21
7 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 07/07/21
8 Công văn 1988/BHXH-TST về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 07/07/21
9 Công văn 2645/BHXH-QLT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 12/07/21

Hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp cần làm gì khi áp dụng?

1. Đọc kỹ các quy định áp dụng cho người sử dụng lao động và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận (Sở LĐTBXH, BHXH) để đăng ký thực hiện.

2. Trường hợp cần sự hỗ trợ của Expertis, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tư vấn trực tuyến

Chuyên gia tư vấn Tiền lương, Bảo hiểm xã hội sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE
EN VI