Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết năm 2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn 2533B-BHXH-BT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

]Theo đó, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp tục được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn;
  • Đảm bảo đủ các điều kiện tạm dừng đóng (lần đầu) tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/5/2020 thì thực hiện theo quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng trước đây của BHXH Việt Nam.

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất ở hai trường hợp trên tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Thẩm quyền, thủ tục hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH .

Hiện nay, theo quy định tại Điều 83 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội bao gồm:

  • Quỹ ốm đau và thai sản.
  • Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
  • Quỹ hưu trí và tử tuất.

Trong đó, quỹ hưu trí và tử tuất chiếm tỷ lệ hơn 70%.

Author: Ban chuyên môn
Expertis có 17 năm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, tiền lương, đầu tư cho hơn 5.000 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI tại Việt nam. Expertis là nhà nghiên cứu các khoa học về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giúp cho doanh nghiệp quản lý hiệu quả, trơn tru, khoa học hơn.
Tư vấn trực tuyến

Chuyên gia tư vấn Tiền lương, Bảo hiểm xã hội sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE
EN VI