Tháng 4/2022 đạt kỷ lục về thành lập doanh nghiệp mới

Sau một năm kinh tế kiệt quệ bởi đại dịch, đến tháng 4/2022 sự phục hồi đang ở rất gần với số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới lập kỷ lục. Số lượng doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập tăng vượt trội so với số doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể giảm mạnh.

Đăng ký thành lập mới đạt tới 15.001 doanh nghiệp

Tháng 4/2022 Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ghi nhận có 15.001 doanh nghiệp đăng ký thành lập. Trở thành tháng đạt kỷ lục đứng đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới từ trước tới nay ở nước ta.

Có thể thấy con số này cao hơn nhiều so với mức trung bình doanh nghiệp đăng ký mới là 13.043 trong cùng kỳ tháng 4 giai đoạn 2017-2021. Bên cạnh đó, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021 cũng tăng 10,7% là 104.757 người. Trong tháng, số doanh nghiệp tái hoạt động trở lại cũng tăng 22.4%, đạt 7.034 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng cộng trong 4 tháng đầu năm 2022, có 30.919 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 60,6% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là con số kỷ lục trong 4 tháng đầu năm – cao gấp 2 lần mức bình quân 15.506 doanh nghiệp tái giá nhập thị trường trong 4 tháng đầu năm giai đoạn 2017 – 2021.

Theo thống kê 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất thuộc các lĩnh vực: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy chiếm 38.6% (11.945/30.919 doanh nghiệp); Xây dựng chiếm 12,2% (3.784/30.919 doanh nghiệp; Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 11,2% (3.448/30.919 doanh nghiệp).

Một tín hiệu đáng mừng, số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 10.380, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp giải thể và chờ làm thủ tục giải thể giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự phục hồi kinh tế đang ở rất gần

Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) về môi trường kinh doanh Việt Nam đã nhận định “sự phục hồi đang ở rất gần”. Cơ sở của nhận định này là chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam đã đạt 73%, tăng 12% so với quý IV/2021. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư, đà tăng kỳ vọng sẽ còn tiếp tục duy trì trong thời gian tới.

Sự hào hứng thể hiện rõ nhất ở các doanh nghiệp trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sau quyết định khôi phục các đường bay quốc tế và mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế vào tháng 3 vừa qua. Các doanh nghiệp tái hoạt động và thành lập doanh nghiệp mới tăng vượt trội vào tháng 4.

Theo khảo sát, có tới 82,3% doanh nghiệp nhận định tình hình sản xuất kinh doanh của mình đang ngày càng tốt hơn và giữ ổn định (50,0% tốt hơn, 32,3% giữ ổn định), tỷ lệ doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn giảm xuống còn 17,7%. Gần 66% số người tham gia khảo sát kỳ vọng doanh thu sẽ tăng trong quý thứ 2 của năm, so với 52% của quý trước. Tương tự như vậy, hơn 46% số người được hỏi dự đoán số lượng nhân viên sẽ tăng trong quý tới.

Đăng ký cập nhật?