Những ngành hàng xuất khẩu mạnh

Những ngành hàng chiếm phần lớn (>70%) giá trị xuất khẩu Việt Nam (2016)

Những ngành hàng xuất khẩu mạnh1. 1 1. Điện thoại và linh kiện

Đây là nhóm mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với giá trị khoảng 34,32 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu điện thoại từ Việt Nam trong năm 2016 gồm thị trường EU với kim ngạch đạt gần 11,24 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước; Mỹ đạt kim ngạch hơn 4,3 tỷ USD, tăng 55,5%; Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đạt kim ngạch 3,83 tỷ USD, giảm 14,5%; thị trường ASEAN đạt gần 2,27 tỷ USD, tăng 6,2%…

2. Hàng dệt may

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may cả năm 2016 đạt hơn 23,84 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam lớn nhất là Mỹ với kim ngạch hơn 11,45 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU đạt kim ngạch hơn 3,56 tỷ USD, tăng 2,7%; thị trường Nhật Bản đạt kim ngạch hơn 2,9 tỷ USD, tăng 4,2%…

4. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong năm 2016 đạt 18,96 tỷ USD, tăng 21,5% so với năm trước, tương đương tăng 3,35 tỷ USD.

Trung Quốc là đối tác lớn nhất nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong năm với 4,1 tỷ USD, tăng 47,2%; tiếp theo là EU đạt 3,73 tỷ USD, tăng 16,5%; sang Mỹ đạt 2,89 tỷ USD, tăng 2,05%; sang Hà Lan đạt 1,75 tỷ USD, tăng mạnh 53,5%… so với năm trước.

5. Giày dép

Xuất khẩu cả năm của nhóm hàng này đạt 13 tỷ USD, tăng 8,3% so với năm trước,

Xuất khẩu giày dép các loại sang Mỹ đạt 4,48 tỷ USD tăng gần 10%, sang EU đạt 4,22 tỷ USD tăng 3,51%; sang Trung Quốc đạt 905 triệu USD tăng 20%… so với năm 2015.

6. Máy móc, thiết bị, dụng cụ

Kim ngạch nhập khẩu cả năm của nhóm hàng này đạt hơn 10,14 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác từ Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang Mỹ với kim ngạch gần 2,13 tỷ USD, tăng 27,2%; Nhật Bản đạt hơn 1,56 tỷ USD, tăng 10,9%; thị trường EU (28 nước) đạt hơn 1,29 tỷ USD, tăng 29,4%…

7. Thủy sản

Kim ngạch xuất khẩu cả năm của nhóm hàng này đạt 7,05 tỷ USD, tăng 7,4%, tương ứng tăng 484 triệu USD so với năm trước.

Hàng thủy sản chủ yếu được xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,44 tỷ USD, tăng 9,7%; sang EU đạt 1,2 tỷ USD, tăng 3,6%; sang Nhật Bản 1,1 tỷ USD, tăng 6,2%; sang Trung Quốc đạt 685 triệu USD, tăng 53%…

8. Gỗ và sản phẩm gỗ

Kim ngạch xuất khẩu cả năm của nhóm này đạt gần 6,97 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ.

Gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu trong năm 2016 chủ yếu sang: thị trường Mỹ với kim ngạch gần 2,83 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước; thị trường Trung Quốc với kim ngạch hơn 1,02 tỷ USD, tăng 4,7%; thị trường Nhật Bản đạt 981 triệu USD; giảm 5,9%…

9. Hàng nông sản (rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, gạo)

Mặc dù gạo sụt giảm mạnh song kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong năm 2016 vẫn đạt hơn 12,45 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Các thị trường nhập khẩu hàng nông sản từ Việt Nam trong năm 2016 chủ yếu là Trung Quốc với gần 3,13 tỷ USD, tăng 50,4%; thị trường EU với hơn 2,59 tỷ USD, tăng 16,2%; Mỹ đạt hơn 1,87 tỷ USD, tăng 25,2% so với cùng kỳ.

10. Phương tiện vận tải và phụ tùng

Dù có kim ngạch xuất khẩu giảm trong tháng 12 song cả năm vẫn đạt 6,05 tỷ USD, tăng nhẹ 3,7% so với năm trước. Xuất khẩu của nhóm này chủ yếu do các doanh nghiệp khối FDI thực hiện.

11. Túi xách, vali, mũ, ô dù

Đây là nhóm hàng mang về hơn 3,16 tỷ USD cho Việt Nam trong năm 2016, tăng 10,2% so với năm trước. Thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu là Mỹ, EU.