Ngành thuế 2019: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước

Ngày 29/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ban hành chỉ thị số 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ trong công tác quản lý thuế năm 2019. Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ của cơ quan thuế các cấp là phải thực hiện quyết liệt quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu để hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Tăng cường thu thuế

https://www.expertis.vn

Để ngành thuế có thể hoàn thành được mục tiêu về việc thu Ngân sách nhà nước, Bộ trưởng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thống nhất trong công tác quản lý thu – nộp ngân sách trong toàn hệ thống thuế

Toàn bộ các cơ quan trong hệ thống thuế từ Tổng cục đến Cục thuế, Chi cục thuế, các đội thuế cần quản lý chặt chẽ đối tượng thu, theo dõi sát tiến độ thu nộp ngân sách để kịp thời triển khai các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu. Đồng thời, thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn đã được giao.

Đọc thêm
Thủ tướng ban hành chỉ thị hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

Đối với các khoản nợ thuế

Tăng cường giám sát các khoản nợ để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở người nộp thuế, tăng cường xử lý nợ chây ỳ. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ, công khai thông tin nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với chính quyền địa phương thành lập các đội liên ngành rà soát thu hồi nợ đọng thuế, thu triệt để các khoản nợ mới phát sinh trong năm 2019.

Tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế

Mỗi cơ quan thuế phải quản lý được việc thanh tra thuế các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp hoàn thuế lớn hoặc các doanh nghiệp liên kết có rủi ro cao về giá chuyển nhượng,… Nên tiến thành thanh tra theo từng tuần, tháng, quý để dễ dàng bố trí nguồn lực thanh tra, kiểm tra cũng như thuận tiện trong việc kiểm soát.

Đối với các khoản thu về đất đai, cơ quan thuế tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đất đai, cơ quan tài chính tại địa phương rà soát lại việc thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước. Báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý các vướng mắc để đảm bảo thực hiện thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào Ngân sách Nhà nước.

Đọc thêm
Việt Nam quyết tâm "phủ sóng" thanh toán không dùng tiền mặt

Cuối cùng, theo dõi và cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp; đặc biệt là doanh nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác giám sát việc kê khai thuế của người nộp thuế để thu kịp thời các khoản thuế phát sinh phòng tránh việc kê khai thấp, không sát với thực tế hoặc chuyển sang kỳ kê khai tiếp theo làm ảnh hưởng đến số thu nộp Ngân sách Nhà nước.

 

EN VI