Ngân hàng hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trước những diễn biến mới, phức tạp, khó lường của dịch bệnh covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 01-2020-TT-NHNN về hỗ trợ của ngân hàng cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 về hỗ trợ của ngân hàng cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 với nhiều biện pháp như: giảm lãi suất, giãn, hoãn nợ; miễn, giảm một số loại phí giao dịch thanh toán…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh Thông tư 01 được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thông tư đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Quan điểm xây dựng Thông tư là tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm để các TCTD phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay, các khó khăn do tác động của dịch bệnh. Đồng thời, Thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các TCTD và khách hàng vay vốn khi thực hiện chính sách hỗ trợ này, đảm bảo đúng đối tượng, tính khách quan và không được lợi dụng.

Điều 4 Thông tư quy định nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

(a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;

(b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19;

(c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịnh Covid-19, trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Điều 5 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Điều 6 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 trong thời gian cơ cấu lại (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này) đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi quy định Thông tư này và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.
Điều 7 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đảm bảo giám sát chặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng. Điều 8 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư.
Các điều kiện của khoản vay được hưởng ưu đãi là:
  1. Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;
  2. Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19;
  3. Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.
Nếu doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên đây, hãy thực hiện các bước sau:
 • Liên hệ với ngân hàng mà doanh nghiệp đang có khoản vay để yêu cầu cung cấp các chi tiết hồ sơ cần thiết.
 • Doanh nghiệp chuẩn bị các hồ sơ cần thiết và nộp cho ngân hàng để xét duyệt.

Thông báo cho Expertis

 • Quý khách hàng của Expertis vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nhu cầu cần hỗ trợ. Với các thông tin chi tiết.

Làm việc với ngân hàng

 • Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của quý khách hàng, chúng tôi sẽ cử nhân viên liên hệ với ngân hàng và phản hồi qua Email cho Quý khách hàng biết về hồ sơ chi tiết và chính sách của ngân hàng.

Chuẩn bị hồ sơ

 • Expertis tiếp tục hỗ trợ Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ chứng minh thiệt hai/suy giảm kinh doanh đến đáp ứng chính sách của ngân hàng.

Gửi hồ sơ đến ngân hàng

 • Expertis sẽ hỗ trợ Quý khách hàng gửi hồ sơ đến ngân hàng, bằng cách: Cử nhân viên giao nhận đến Quý khách hàng để lấy hồ sơ và gửi đến ngân hàng cho người chịu trách nhiệm xét duyệt.

Theo dõi kết quả

 • Expertis sẽ hỗ trợ theo dõi kết quả từ ngân hàng và ngân hàng sẽ trong báo trực tiếp cho Quý khách hàng trong trường hợp được duyệt.
EN VI