Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn đối với DN thuộc thành phố Thủ Đức

Để việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế, các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn đối với DN thuộc thành phố Thủ Đức.  mua quyển hóa đơn mới.

Theo hướng dẫn tại Công văn 333_CTTPHCM-TTHT sử dụng hóa đơn do lập TP Thủ Đức, theo đó:

Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước thành phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động – ngày 07 tháng 2 năm 2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC).

  • Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới;
  • đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.
  • Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

Lưu ý: Thời điểm thay đổi thông tin trên hóa đơn là thời điểm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp đổi sang thông tin địa chỉ trụ sở theo Thành phố Thủ Đức, không phải thời gian thành lập Thành phố Thủ Đức

Author: Ban chuyên môn
Expertis có 17 năm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, tiền lương, đầu tư cho hơn 5.000 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI tại Việt nam. Expertis là nhà nghiên cứu các khoa học về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giúp cho doanh nghiệp quản lý hiệu quả, trơn tru, khoa học hơn.
Tư vấn trực tuyến

Expertis sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách

EN VI