Search
Close this search box.

Giảm 10% giá hoa tiêu cho doanh nghiệp vận tải biển nội địa từ 01/5/2020

Từ ngày 01/5/2020, các chủ tàu thuyền Việt Nam đang hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện sông pha biển) sẽ được giảm 10% giá dịch vụ hoa tiêu so với mức giá đang áp dụng. giảm giá hoa tiêu
Thời gian được hưởng ưu đãi sẽ kéo dài trong 3 tháng, kể từ ngày 01/5/2020.
Vừa qua, Cục hàng hải Việt Nam cùng Hiệp hội Hoa tiêu hàng hải Việt Nam, Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, chủ tàu địa phương và các công ty hoa tiêu liên quan đã có cuộc họp về việc điều chỉnh giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải để chia sẻ khó khăn và kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải biển trong thời gian dịch Covid-19. Trên cơ sở đề xuất của Hiệp hội Chủ tàu Việt Nam, Cục hàng hải Việt Nam đã quyết định điều chỉnh giảm giá dịch vụ hoa tiêu hàng hải cho tàu thuyền Việt Nam hoạt động nội địa đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 để duy trì giao thông vận tải đường biển, cụ thể như sau: (1) Đối tượng: Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (bao gồm cả tàu thuyền và phương tiện VR-SB) (2) Mức giảm giá dịch vụ: Giảm giá dịch vụ hoa tiêu đến mức tối thiểu theo quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT ngày 14/11/2018 của Bộ GTVT (Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT) về việc ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam (giảm 10% so với mức giá đang áp dụng hiện nay). (3) Thời gian thực hiện: 03 tháng kể từ ngày 01/5/2020.

Trước đó, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng và chỉ đạo của Bộ GTVT, Cục Hàng hải VN chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải bị tác động bởi dịch Covid-19. giảm giá hoa tiêu 

Các giải pháp thiết thực trong mùa dịch:
  • Đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính, tiếp tục đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 7 thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và tàu thuyền hoạt động.
  • Lùi thời gian kiểm tra thực tế tàu.
  • Hướng dẫn chủ tàu, thuyền viên về việc cho phép gia hạn chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng chỉ thuyền viên do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp cho thuyền viên đang đảm nhận chức danh trên biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp trong 3 tháng. Thuyền viên đang đảm nhận chức danh trên biển bị hết hạn, được gia hạn sử dụng tiếp trong 3 tháng;
  • Kiến nghị Bộ GTVT đề xuất và được Bộ Y tế chấp thuận gia hạn giấy chứng nhận sức khỏe thuyền viên từ 3 – 4 tháng trong bối cảnh công tác chuyển giao thuyền viên trong mùa dịch gặp khó.
Bên cạnh đó, Cục hàng Hải cũng đẩy mạnh phương thức “điện tử hóa”  các thủ tục hành chính, chỉ đạo các cảng vụ đẩy mạnh công tác thu phí điện tử. Hồ sơ tàu, thuyền, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên đều được cảng vụ hướng dẫn, cung cấp địa chỉ thư điện tử cụ thể để được giải quyết kịp thời. Đối với các thủ tục hành chính chưa được thực hiện bằng phương thức điện tử, Cục khuyến khích chủ tàu, doanh nghiệp gửi thủ tục qua đường bưu chính và tăng cường trao đổi thông tin qua các phương thức điện tử khác như: Email, Zalo, Viber,…
Nhờ vào sự chủ động và tích cực trong công tác hỗ trợ doanh nghiệp, tàu thuyền,… trong thời gian dịch Covid-19 vừa qua, lĩnh vực hàng hải vẫn đảm bảo cho hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường biển thuận lợi, an toàn. giảm giá hoa tiêu