Cập nhật địa chỉ doanh nghiệp do thành lập Thành phố Thủ Đức

Nghị Quyết 1111/NQ-UBTVQH14 được UBTVQH ban hành ngày 09/12/2020 về việc thành lập TP. Thủ Đức. Theo đó, Thành phố Thủ Đức sẽ thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận: Quận 2, Quận 9 và Quận Thủ Đức. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Kể từ ngày 1/1/2021 mọi văn bản, giấy tờ pháp lý và giấy phép doanh nghiệp đều phải được điều chỉnh lại thông tin cho đúng với tên gọi TP. Thủ Đức. 

Các Doanh nghiệp nằm trong 3 quận được chuyển đổi phải có trách nhiệm bổ sung, cập nhật lại thông tin doanh nghiệp cho phù hợp với địa giới hành chính mới.

Khi thay đổi địa giới hành chính dẫn đến thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác. Thủ tục thay đổi được thực hiện như sau:

1. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Nộp hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục II-5 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu Phụ lục II-1 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT;
 • Quyết định và Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với địa chỉ trụ sở đã được cập nhật

2. Khắc lại dấu pháp nhân (Thay đổi mẫu con dấu)

 • Nếu con dấu được cấp trước ngày 01/7/2015 thì doanh nghiệp cần nộp công văn xin hủy con dấu kèm theo Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và con dấu cũ của công ty đến Cơ quan công an yêu cầu hủy con dấu. Sau khi hủy con dấu cũ thành công, công ty liên hệ với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới theo địa chỉ đã cập nhật.
 • Trước khi sử dụng con dấu mới, công ty phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.
 • Nếu con dấu doanh nghiệp sau ngày 01/7/2015: doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với đơn vị khắc dấu để làm con dấu mới. Sau đó, doanh nghiệp thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về mẫu con dấu, số lượng con dấu.

Kết quả nhận được: Con dấu tròn của doanh nghiệp hợp pháp để sử dụng

3. Điều chỉnh thông tin địa chỉ trên hóa đơn

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn đối với DN thuộc thành phố Thủ Đức. mua quyển hóa đơn mới.

Theo hướng dẫn tại Công văn 333_CTTPHCM-TTHT sử dụng hóa đơn do lập TP Thủ Đức, theo đó:

Kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền chuyển đổi thông tin địa chỉ trụ sở theo đơn vị hành chính mới (hoặc kể từ ngày bộ máy hành chính nhà nước thành phố Thủ Đức sẽ chính thức hoạt động – ngày 07 tháng 2 năm 2021) các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có thay đổi tên đơn vị hành chính thực hiện ghi thông tin địa chỉ và không phải gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). 

 • Các tổ chức kinh doanh sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử phải chủ động cài đặt phần mềm thay đổi chỉ tiêu địa chỉ trên hóa đơn, chứng từ theo tên đơn vị hành chính mới;
 • đối với hóa đơn đặt in thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đặt in đã in sẵn thông tin địa chỉ để tiếp tục sử dụng.
 • Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế thì thực hiện gạch bỏ thông tin đơn vị hành chính cũ, đóng dấu thông tin đơn vị hành chính mới trên các hóa đơn đã đóng dấu sẵn thông tin địa chỉ trên hóa đơn để tiếp tục sử dụng hoặc xóa bỏ để mua quyển hóa đơn mới.

4. Cập nhật giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Chỉ áp dụng đối với công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài – FDI có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đối với các trường hợp có vốn nước ngoài nhưng là hình thức Đầu tư gián tiếp không có Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì không thực hiện thủ tục này.

Thành phần hồ sơ Cập nhật địa chỉ Công ty khi Quận 9 Quận 2 Quận Thủ Đức lên thành phố Thủ Đức

 • Hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
Author: Ban chuyên môn
Expertis có 17 năm cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, tiền lương, đầu tư cho hơn 5.000 doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI tại Việt nam. Expertis là nhà nghiên cứu các khoa học về quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giúp cho doanh nghiệp quản lý hiệu quả, trơn tru, khoa học hơn.

Tư vấn trực tuyến

Expertis hỗ trợ tư vấn cho các vấn đề cụ thể  về doanh nghiệp, đầu tư và M&A.

Tư vấn trực tuyến

Expertis sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách

EN VI